Genel

Çalışma sayfası belgeleri için genel ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Metrik

Ölçü birimi

Çalışma sayfasındaki ölçme birimlerini tanımlar.

Sekme durakları

Sekme durakları arasındaki uzaklığı tanımlar.

Güncelle

Bağlantıları yüklerken kontrol et

Uyarı Simgesi

Güvenlik nedeniyle belgelerde saklanan otomatik bağlantı güncellemeleri için ayarlar yoksayılır. Bağlantı güncellemeleri her zaman LibreOffice Güvenlik ayarlarıyla sınırlanır, bu ayarlar - LibreOffice – Güvenlik altında bulunur.


Her zaman

Sadece belge güvenli bir konumda olduğunda veya genel güvenlik ayarları Düşün olduğunda (Önerilmez) belgeyi yüklerken her zaman bağlantıları günceller.

Uyarı Simgesi

Global makro güvenlik düzeyi - LibreOffice - Güvenlik - Makro Güvenliği... - Güvenlik Seviyesi - Düşük (önerilmez)'de Düşük olarak ayarlanmadıkça veya belge - LibreOffice - Güvenlik - Makro Güvenliği... - Güvenilen Kaynaklar - Güvenilen Dosya Konumları tarafından tanımlanan güvenilir bir yerde bulunmadıkça, bu ayar Açık istek olarak kabul edilir.


İstek üzerine

Belge yüklenirken sadece istendiğinde bağlantıları günceller.

Hiçbir zaman

Belge yüklenirken asla bağlantıları güncellemez.

Giriş ayarları

Seçimi taşımak için Enter tuşuna basın

Enter tuşuna bastığınızda çalışma sayfasında imlecin ilerleyeceği yöne karar verir.

Düzenleme kipine geçmek için Enter tuşuna tıklayın

Seçilen hücrenin Enter tuşuna bastıktan hemen düzenlenebilmesini sağlar.

Biçimlendirmeyi genişlet

Seçilen hücrenin biçimlendirme özniteliklerinin boş komşu hücrelere otomatik olarak uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Eğer, örneğin, seçilen hücrenin içeliği kalın özniteliğe sahipse, bu kalın öznitelik komşu hücrelere de uygulanacaktır. Özel bir biçimlendirmeye sahip hücreler bu işlev tarafından değiştirilmeyecektir. Bahse konu aralığı + * (sayı lavyesindeki çarpı işareti) kısayoluna basarak görebilirsiniz. Bu biçim bu aralığa eklenen tüm yeni değerlere uygulanır. Bu aralığın dışındaki hücrelere normal varsayılan ayarlar uygulanır.

Yeni satırlar/sütunlar eklenince kaynakları genişlet

Kaynak aralığına komşu sütun ya da satırlarlar eklerken kaynakların genişletilip genişletilmeyeceğini belirler. Bu ancak, sütun ya da satır eklenen referans aralığı istenen yönde en az iki hücre uzatılmışsa geçerlidir.

Örnek: Eğer A1:B1 bir işlevde kaynak gösterilmişse ve B sütunundan sonra yeni bir sütun eklerseniz, kaynak A1:C1 olarak genişletilir. Eğer A1:B1 aralığı kaynak gösterilmişse ve 1 nolu satırdan sonra bir satır eklerseniz, kaynak, yatay yönde sadece bir hücre olduğundan genişletilmez.

Bir kaynak alanın ortasına satırlar veya sütunlar eklediğinizde kaynak her zaman genişletilir.

Sütun/satır başlıklarındaki seçimi vurgula

Seçili satır veya sütunların başlıklarının vurgulanıp vurgulanmayacağını belirtir.

Metin biçimlendirmede yazıcı metriklerini kullan

Yazdırmada ve ekranda görüntü biçimledirmede uygulamak için yazıcı metriğini belirler. Eğer bu seçenek seçilmişse bir yazıcı bağımsız anahat düzeni ekran görüntülemek ve yazdırma için kullanılacaktır.

Veri yapıştırırken üzerine yazma uyarısı göster

Boş olmayan bir hücre aralığına geçici taşıma panosundan hücreler yapıştırıken bir uyarı gösterilmesini belirler.