LibreOffice Calc Seçenekleri

Hesap tabloları, gösterilecek içerikler ve bir hücre girdisinden sonraki imleç yönü(sonraki hücre) gibi bir çok seçeneği tanımlar. Ayrıca sıralama listeleri, ondalık hane sayısı belirlemek ve değişiklikleri kaydetmek ve vurgulamak gibi ayarları tanımlayabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Genel

Çalışma sayfası belgeleri için genel ayarları tanımlar.

Varsayılanlar

Yeni hesap tablosu belgeleri için varsayılan ayarları tanımlar.

Görünüm

LibreOffice Calc ana penceresinin hangi ögelerinin görüntüleneceğini belirler. Ayrıca tablolardaki değerlerin vurgulamasını gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Hesapla

Çalışma sayfalarındaki hesaplama tercihlerini belirler. Çalışma sayfalarının, tekrarlanan başvurular, tarih ayarları, ondalık haneleri ve arama yaparken büyük/küçük harfe dikkat edilmesi gibi davranışları belirler.

Formül

LibreOffice Calc için formül sözdizimi ve yükleme seçeneklerini tanımlar.

Sıralı Listeler

Tüm kullanıcı tanımlı listeler Sıralı Listeler iletişim penceresinde görüntülenir. Ayrıca kendi listelerinizi tanımlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Sıralı liste olarak sadece metin kullanılabilir, sayılar kullanılamaz.

Değişiklikler

Değişiklikler iletişim penceresi, belgede kaydedilmiş değişimlerin vurgulanması için çeşitli seçenekleri belirler.

Uyumluluk

LibreOffice Calc için uyumluluk seçeneklerini tanımlar.

Izgara

Belgenizin sayfalarında yapılandırılabilir ızgara için ayarları belirler. Bu ızgara, nesnelerinizin tam yerini belirlemenizde yardımcı olur. Bu ızgarayı ayrıca "manyetik" uyumlu ızgara ile aynı satıra ayarlayabilirsiniz.

Yazdır

Çalışma sayfası için yazdırma ayarlarını belirler.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.