Yazım Yardımı

LibreOffice metin ve HTML belgelerinde bazı karakterler ve doğrudan imleç için görünümü tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Görünüm

Hangi biçimlendirme işaretlerinin ekranda görüntüleneceğini tanımlar. Standart çubuğundaki Biçimlendirme İşaretleri simgesini etkinleştirin. Biçimlendirme Yardımı sekmesinde seçtiğiniz tüm karakterler gösterilecektir.

Paragraf sonu

Paragraf sınırlandırıcılarının görsterilip gösterilmeyeceğini belirler. Paragraf sınırlandırıcılar aynı zamanda biçim bilgisi içerir.

Yumuşak tireler

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Boşluklar

Metindeki her boşluğun bir nokta ile temsil edilip edilmeyeceğini belirtir.

Bölünemez boşluk

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Sekmeler

Sekme duraklarının küçük oklarla görüntülendiğini belirtir.

Kesmeler

Shift+Enter kısayolu ile eklenen tüm satır kesmelerini görüntüler. Bu kesmeler yeni bir satır başlatır ancak yeni bir paragraf başlatmaz.

Gizli metin

Görünüm - Biçimlendirme İşaretleri etkinken, "gizli" karakter biçimini kullanan metni görüntüler.

Alanlar: Gizli metin (HTML belgeleri için geçerli değildir)

Koşullu Metin veya Gizli Metin alanları ile gizlenmiş metinleri gösterir.

Alanlar: Gizli paragraflar (HTML belgeleri için geçerli değildir)

Eğer Gizli Paragraf alanını kullanarak metin girmişseniz, gizli paragrafın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Bu seçenek açık metin belgelerinde, menü komutları ile aynı işleve sahiptir.

Doğrudan imleç (HTML belgeleri için geçerli değildir)

Doğrudan imlecin tüm özelliklerini tanımlar.

Doğrudan imleç

Doğrudan imleci etkinleştirir. Bu işlevi bir metin belgesinde araç çubuğundaki belgesinde Doğrudan İmleç Kipini Değiştir düğmesine tıklayarak veya Düzenle - Doğrudan İmleç Kipi komutunu seçerek de etkinleştirebilirsiniz.

Ekle (HTML belgeleri için geçerli değildir)

Doğrudan imleç için ekleme seçeneklerini tanımlar. Belgenizde herhangi bir konuma tıklarsanız, bu konuma yeni bir paragraf yazılabilir ya da eklenebilir. Bu paragrafın özellikleri seçilen seçeneğe bağlıdır. Şu seçeneklerden birisiniz seçebilirsiniz:

Paragraf hizalaması

Doğrudan imleç kullanıldığında paragraf hizalamasını ayarlar. Fareye nerede tıklanıldığına bağlı olarak, paragraf sola, ortaya ya da sağa hizalı biçimlendirilir. Fare tıklamasından önceki imleç, bir üçgen şeklinde, hangi hizalamanın ayarlandığını gösterir.

Sol paragraf kenarı

Doğrudan imleç kullanıldığında, sol paragraf girintisi doğrudan imlece tıkladığınız dikey konuma ayarlanır. Paragraf sola hizalanır.

Sekmeler

Doğrudan imleç kullanıldığında, tıklanılan konuma erişine kadar yeni paragrafa sekmeler eklenir.

Sekmeler ve Boşluklar

Doğrudan imleç kullanıldığında, tıklanılan konuma erişine kadar yeni paragrafa sekmeler ve boşluklar eklenir.

Not Simgesi

Tüm ekleme seçenekleri sadece Doğrudan İmleç ile oluşturulmuş mevcut paragrafa aittir.


Korumalı Alanlar - İmleci etkinleştir

İmleci korumalı bir alana atayabileceğinizi ama değişiklik yapamayacağınızı belirtir.