Görünüm

Metin belgelerinizde görüntülenen nesneler ve pencere öğeleri için varsayılan ayarları tanımlar.

Bu komuta erişmek...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Anlık Çizgiler

Sınırların temsili ile ilgili ayarları belirler.

Taşırken Yardım Çizgileri

Çerçeveler hareket ettirildiğinde çerçeve etrafında anlık çizgileri görüntüler. Çizgisel değerler kullanarak nesnenin tam yerini göstermek için Hareket Esnasında Yardım Çizgileri seçeneğini seçebilirsiniz.

Görünüm

Kaydırma çubuğu ve cetvelin görünüp görünmeyeceğini belirtir.

Yatay cetvel

Yatay cetveli görüntüler. İlgili listeden istenen ölçü birimini seçin.

Dikey cetvel

Dikey cetveli görüntüler. İlgili listeden istenen ölçü birimini seçin.

Sağa hizalanmış

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği - Dil Ayarları - Diller içerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Dikey cetveli sağ sınıra hizalar.

Yumuşak kaydırma

Akıcı sayfa kaydırma fonkssiyonunu etkinleştirir. Kaydırma hızı alana ve görüntü renk derinliğine bağlıdır.

Göster

Hangi belge öğelerinin görüntüleneceğini tanımlar.

Resimler ve nesneler

Ekrandaki nesneleri ve resimleri görüntüleyip görüntülenmediğini belirtir. Eğer bu ögeler gizliyse, yer tutucu olarak boş kareleri göreceksiniz.

Grafiklerin görünümünü aynı zamanda Resimleri Aç/Kapa simgesi ile de kontrol edebilirsiniz. Eğer bir metin belgesi açık ise, simge Araçlar çubuğunda gözükür.

Not Simgesi

Eğer Resimler ve nesneler seçeneği seçilmediyse, İnternetten herhangi bir grafik yüklenmeyecektir. Bir tablo içindeki grafikler ve boyutlarını belirten bir ifade olmadan tarayıcı sayfasında eski HTML standartları kullanıldığında görüntü problemlerine sebep olabilir.


Tablolar

Belgenizdeki tabloları görüntüler.

Tablo sınırlarını göstermek için, Writer belgesinde herhangi bir tabloya sağ tıklayın ve Tablo Sınırları veya Tablo - Tablo Sınırları'nı seçin.

Çizimler ve kontroller

Belgenizde bulunan çizimleri ve kontrolleri gösterir.

Alan kodları

Alanların içerikleri yerine belge içindeki alanların isimlerini gösterir. Aynı zamanda Görünüm - Alan Adları metin belgesi içerisinde seçebilirsiniz.

Açıklamalar

Yorumları gösterir. Metni düzenlemek için bir yoruma tıklayın. Gezgin içerisindeki içerik menüsünü yoruma konumlanmak ve silmek için kullanın. Yorum içerin menüsünü o yorumu silmek, tüm yorumları silmek veya o yazarın tüm yorumlarını silmek için kullanın.

Ayarlar (yalnız HTML belgeleri için)

Ölçü birimleri (yalnız HTML belgeleri için)

HTML belgeleri için Birimleri belirtir.