Yükle/Kaydet seçenekleri

Genel Yükle/Kaydet ayarlarını belirtir.

Bu komuta erişmek...

Choose - Load/Save.


Genel

Genel bölümünde belge kaydetmek için varsayılan ayarı ve varsayılan dosya biçemini seçebilirsiniz.

VBA Özellikleri

VBA (Visual Basic for Applications) kodu içeren Microsoft Office belgelerinin yüklenmesi ve kaydedilmesi için genel özellikleri belirtir.

Microsoft Ofis

Microsoft Office belgelerini içe ve dışa aktarmak için ayarları belirtir.

HTML Uyumluluğu

HTML sayfalar için ayarları tanımlar.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Uyarı Simgesi

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.