Yollar

Bu bölüm LibreOffice için önemli klasörlerin yollarını içerir. Bu yollar kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Bu komuta erişmek...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path.


LibreOffice tarafından kullanılan yollar

Listedeki bir girdiyi değiştirmek için girdiye tıklayın ve Düzenleyi seçin. Girdiye çift tıklamak da aynı işlevi görecektir.

Varsayılan

Varsayılan düğmesi tüm seçili girdiler için öntanımlı yolları sıfırlar.

Düzenle

Göstermek için Yol Seç veya Yolları Düzenle iletişim penceresine tıklayın.

Girdilerin sırasını Tür sütunundaki çubuğa tıklayarak değiştirebilirsiniz. Sütun genişliği sütunlar arasındaki ayracın fare ile taşınması ile değiştirilebilir.

Takip eden yolların listesi içinde, LibreOffice'in kurulu olduğu dizindeki paylaşılan klasörlerin yolları, gösterilmez. Her bir kullanıcı için kullanıcı bilgisi, kullanıcının ev dizini olan {user} dizininde saklanır.

Tür

Yol

Açıklama

Belgelerim

Sisteminizdeki varsayılan belgeler klasörü

Bu klasörü veya Kaydet iletişim penceresini ilk kez açtığınızda görebilirsiniz.

Otomatik Düzeltme

Bu dizin sizin Otomatik Düzeltme metinlerinizi depolar.

Otomatik Metin

Bu dizin sizin Otomatik Düzeltme metinlerinizi depolar.

Galeri

Yeni Galeri temaları bu klasörde saklanır.

Grafikler

Klasör ilk olarak bir grafik nesnesini kaydetmek veya açmak için iletişim penceresini çağırdığınızda gözükür.

Yedekler

Belgelerin otomatik yedekleme kopyalarının saklandığı yerdir.

Şablonlar

Bu dizinde kendi şablonlarınızı depolayabilirsiniz.

Geçici dosyalar

Burası LibreOffice geçici dosyalarının bulundurulduğu yerdir.

Sınıflandırma

LibreOffice TSCP BAF politikasını bu dosyadan okur.