Genel

Genel bölümünde belge kaydetmek için varsayılan ayarı ve varsayılan dosya biçemini seçebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Choose - Load/Save - General.


Uyarı Simgesi

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Yükle

Belge ile birlikte kullanıcıya özel ayarları yükle

Belge ile birlikte kaydedilmiş kullanıcıya özel ayarları yükler.

Eğer belgede yüklü kullanıcıya özgü ayarlar seçilmemişse, aşağıdaki kullanıcıya özgü ayarlar hala geçerlidir:

Aşağıdaki ayarlar her zaman bu seçenek işaretli olsun ya da olmasın bir belge ile yüklenir:

Belgeyi yazı ayarlarıyla yükle

Etkinleştirildiğinde, yazıcı ayarları belge ile birlikte yüklenecektir. Bu durum, yazıcı ayarları Yazdır iletişim penceresinden elle değiştirilmediğinde, belgenin uzak bir yazıcıda yazdırılmasına sebep olabilir. Kapatıldığında, standart yazıcınız bu belgeyi yazdırmak için kullanılacaktır. Bu seçeneğin seçilip seçilmediğinden bağımsız olarak, mevcut yazıcı ayarları belge ile birlikte depolanacaktır.

Kaydet

Belgeleri Otomaik Olarak Kaydetmek

Kaydetmeden önce belge özelliklerini düzenle

Özellikler iletişim penceresinin her Farklı Kaydet komutunda yeniden görüntüleneceğini belirtir.

Her zaman yedek kopya oluştur

Bir belgeyi kaydettiğinizde, bir önceki sürüm yedekleme kopyası olarak kaydedilmektedir. LibreOffice her yedekleme kopyası oluşturduğunda, bir önceki yedekleme kopyası ile değiştirilir. Yedekleme kopyası .BAK uzantısı alır.

Yedekleme kopyasının yerini değiştirmek için, - LibreOffice - Yollar'ı seçin, ve sonra yedekleme dosyası için yeni bir yol girin.

Otomatik kurtarma bilgilerini her zaman kaydet

Bir çökme durumunda LibreOffice, tüm açık belgelerin geri yüklenmesi için gerekli bilgileri kaydetmesini belirtir. Kaydetme zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

Dakika

Otomatik kurtarma seçeneği için süreyi dakika cinsinden belirtir.

Belgeyi de otomatik kaydet

Otomatik kurtarma bilgisini kaydederken LibreOffice'in tüm açık belgeleri kaydedeceğini belirtir. Otomatik Kurtarma ile aynı aralığı kullanır.

URL'leri dosya sistemine göre bağıl kaydet

Bu seçenek dosya sistemindeki ve İnternetteki URL'lerin bağıl adresleri için varsayılanı seçmenizi sağlar. Bağıl adresleme sadece kaynak belge ve referans verilen belge aynı sürücüde ise mümkündür.

Bir bağıl adres her zaman mevcut belgenin yer aldığığı dizin ile başlar. Oysa ki, mutlak adresleme her zaman kök dizini ile başlar. Takip eden tablo, bağol ve mutlak kaynak gösterimi arasındaki sözdizimi farklarını göstermektedir:

Örnekler

Dosya sistemi

İnternet

göreli

../images/img.jpg

../images/img.jpg

mutlak

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


Uyarı Simgesi

Yardım önerisi her zaman bir mutlak yol gösterir. Ancak, eğer bir belge HTML biçeminde kayıt edilmişse, LibreOffice uygun onay kutusu seçiliyse bir bağıl yol girecektir.


Dosya sistemindeki URL'lerin bağıl kaydı için bu kutuyu seçin.

URL'leri internete bağıl kaydet

URL'lerin internete bağıl kaydı için bu kutuyu seçin.

Varsayılan dosya biçimi ve ODF ayarları

ODF biçim sürümü

OpenOffice.org 3 ve StarOffice 9, OpenDocument biçemi (ODF) 1.2 sürümü kullanılarak kaydedilmesi gereken yeni özellikler sunmaktadır. OpenOffice.org 2 ve StarOffice 8'in önceki sürümleri ODF 1.0/1.1 dosya biçemlerini desteklemektedir. Bu önceki dosya biçemleri yeni yazılımın tüm özelliklerini depolayamaz.

Mevcut LibreOffice sürümleri 1.0/1.1 ve 1.2 ODF biçimlerinde belgeleri açabilir.

Bir belgeyi kaydederken ODF 1.2, ODF 1.2 (Genişletilmiş), veya ODF 1.0/1.1 biçemlerinden birinde kaydetmeyi seçebilirsiniz.

Not Simgesi

Şu anda, ODF 1.2 (Genişletilmiş) biçemi Draw ve Impress dosyalarının yorum içermesini sağlar. Bu yorumlar yazılımın son sürümünde Ekle -Yorum ile eklenebilir. Bu yorumlar, yazılımın son sürümünde kaydedilmiş dosyalar yazılımın eski sürümleri ile açılırken kaybolurlar.


Bazı şirketler ya da organizasyonlar ODF belgelerine ODF 1.0/1.1 biçeminde ihtiyaç duyabilir. Liste kutusunda kaydetmek için bu biçemleri seçebilirsiniz. Bu eski biçem yeni özelliklerin tümünü depolayamaz, bu yüzden mümkün olan durumlarda yeni ODF biçemi 1.2 (Genişletilmiş) önerilmektedir.

ODF 1.2 Genişletilmiş (uyumlu) kipi ODF 1.2 genişletilmiş kipinin daha geriye dönük uyumlu halidir. ODF1.2'de kaldırılmış özellikleri kullanır ve/veya eski OpenOffice.org sürümlerine 'hata-uyumludur'. ODF1.2 öncesi veya sadece-ODF1.2 eski uygulamaları kullanan kullanıcılarla ODF belgesi alış verişinde bulunmaya ihtiyacınız olduğunda faydalıdır.

ODF veya varsayılan diğer formatta kaydetmeyince uyar

Bir belgeyi OpenDocument'da olmaya bir biçemde ya da Seçenekler iletişim penceresinde Yükle/Kaydet - Genel'de varsayılan biçem olarak ayarlamadığınız bir biçemde kaydettiğinizde bir uyarı mesajı almayı seçebilirsiniz.

Farklı belge tiplerini kaydederken hangi dosya biçeminin varsayılan olarak uygulanacağını seçebilirsiniz. Eğer belgelerinizi Microsoft Office kullanan başkaları ile değiş tokuş yapıyorsanız, örneğin, burada LibreOffice'nin sadece Microsoft Office dosya biçemini varsayılan olarak kullanmasını belirleyebilirsiniz.

Belge türü

Varsayılan belge biçimi olarak tanımlamak istediğiniz belge türünü belirtir.

Her zaman farklı kaydet

Solda seçilen belge tiplerinin her zaman nasıl dosya tipi olarak kaydedileceğini belirler. Mevcut belge için farklı dosya tipini Farklı kaydet iletişim penceresinde seçebilirsiniz.

Uyarı Simgesi

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.