Seçenekler

Bu komut program yapılandırmanız özelleştirmenizi sağlayan bir iletişim öğesini açar.

Bütün ayarlarınız otomatik olarak kaydedilmiştir. Bir girdiyi genişletmek için, girdiye çift tıklayın veya artı işaretine tıklayın. Girdiyi daraltmak için eksi işaretine tıklayınn veya girdiye çift tıklayın.

Not Simgesi

Siz sadece mevcut belgedeki uygulanabilir girdileri görürsünüz. Eğer mevcut belge bir metin belgesiyse, LibreOffice Writergirdisi görürsünüz, ve LibreOffice'in diğer bileşenleri için de bu aynıdır. LibreOffice Impress ve LibreOffice Çizim de bu iletişim penceresinde aynı şekilde davranır. Genel girdiler her zaman görülebilirdir.


Bu komuta erişmek...

Choose .

Not Simgesi

macOS kullanıcıları için not: Yardım, Araçlar - Seçenekler yolundaki bir çok yeri anar. Bu yolu macOS ana menünüzde LibreOffice -Tercihler olarak değiştirin. Her iki menü girdisi de Seçenekler iletişim penceresini açar.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Uyarı Simgesi

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Bu iletişim penceresini LibreOffice ile çalışmak için genel ayarlar oluşturmak için kullanın. Bilgi, kullanıcı verisi, kaydetme, yazdırma, önemli dosya ve dizinlere yollar ve renk varsayılanları gibi konuları içerir.

Yükle/Kaydet

Genel Yükle/Kaydet ayarlarını belirtir.

Dil Ayarları

İlave dil özeliklerini tanımlar.

LibreOffice Writer

Bu ayar,LibreOffice'de yaratılmış metin belgelerinin işlenme yollarına karar verir. Mevcut metin belgesi için ayaraları tanımlamak da mümkündür.

LibreOffice Writer/Web

HTML biçimindeki LibreOffice belgelerinin temel ayarlarını tanımlar.

LibreOffice Calc

Hesap tabloları, gösterilecek içerikler ve bir hücre girdisinden sonraki imleç yönü(sonraki hücre) gibi bir çok seçeneği tanımlar. Ayrıca sıralama listeleri, ondalık hane sayısı belirlemek ve değişiklikleri kaydetmek ve vurgulamak gibi ayarları tanımlayabilirsiniz.

LibreOffice Impress

Yeni oluşturulan sunum belgeleri için görüntülenecek içerik, kullanılacak ölçü birimi, ızgara hizalamasının yapılıp yapılmayacağı ve nasıl yapılacağı gibi çeşitli ayarları tanımlar.

LibreOffice Draw

Çizim belgeleri için, görüntülenecek içerik, kullanılacak ölçek, ızgara hizalama ve varsayılan olarak yazdırılacak içeriği kapsayan küresel ayarları tanımlar.

LibreOffice Math

Tüm yeni formül belgeleri için yazdırma biçimini ve seçeneklerini tanımlar. Bu seçenekler LibreOffice Math kullanarak doğrudan bir formül yazıdırmak istediğiniz zaman geçerli olur.

LibreOffice Base

LibreOffice veri kaynakları için genel seçenekleri belirtir.

Çizelgeler

Çizelge için genel ayarları tanımlar.

İnternet

İnternet seçeneklerini tanımlar.