Şekil

Bu alt menü belgeye eklenebilecek çizgi, çember, üçgen, kare gibi şekilleri ve gülen surat, kalp veya çiçek gibi şekilleri barındırır.

Çizgi

Bu alt menü doğru, serbest biçimli, eğri ve çokgen şekillerini barındırır.

Çizgi

Mevcut belgeye sürüklediğiniz yere düz bir çizgi çizer. Çizgiyi 45 dereceye sınırlamak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Temel

Bu alt menü dikdörtgenler, çemberler, üçgenler, beşgenler, altıgenler, silindirler ve küp gibi temel şekilleri barındırır.

Sembol

Bu alt menü gülen surat, kalp, güneş, ay, çiçek, yapboz gibi şekilleri barındırır.