Çizelge

Bir hücre veya tablo aralığının ya da varsayılan verilere dayanan bir çizelge ekler.