Tablo Araç Çubuğu

Tablo Çubuğu tabloyu düzenlerken gerek duyulan işlevleri içerir. İmlecinizi tablo içine doğru hareket ettirdiğinizde görünür hale gelir.

Tablo

Mevcut slayt veya sayfaya yeni bir tablo ekler.

Simge

Tablo

Çizgi Biçemi

Kenarlık çizgi biçemlerini değiştirebileceğiniz Çizgi Biçemi araç çubuğunu açmak için bu simgeye tıklayın.

Simge

Çizgi Biçemi

Kenarlık Rengi

Bir nesnenin kenarlık rengini değiştirebileceğiniz Kenarlık Rengi araç çubuğunu açmak için, Çizgi Rengi (kenarlığın) simgesine tıklayın.

Simge

Çizgi Rengi (kenarlığın)

Kenarlıklar

Bir çalışma sayfası alanı veya nesnenin kenarını değiştirebildiğiniz Kenarlıklar araç çubuğunu açmak için Kenarlıklar simgesine tıklayın.

Simge

Kenarlıklar

Alan Biçemi / Doldurma

Seçili çizim nesnesine uygulamak istediğiniz doldurma türünü seçin.

Hücreleri Birleştir

Seçili tablo hücrelerinin içeriklerini tek bir hücreye birleştirir.

hücreleri birleştir

Hücreleri Birleştir

Hücreyi Böl

Girdiğiniz hücre sayısı kadar yatay veya dikey hücre veya hücre grubunu böler.

Hücreleri böl

Hücreleri Böl

Eniyile

Bir tablodaki satır ve sütunlaru eniyileyemek için fonksiyonlar içeren bir araç çubuğunu açar.

Simge

Boyutu İyileştir

Üst

Hücrenin içeriğini hücrenin üst kenarına göre hizalar.

Orta (dikey)

Hücrenin içeriğini dikey olarak ortalar.

Alt

Hücrenin içeriğini hücrenin alt sınırına hizalar.

Satır Ekle

Tabloda seçimin altındaki bir ya da daha fazla satırı ekler. Simgeye tıklamadan birden fazla satır seçerek ya da diyalog açarak birden fazla satır seçebilirsiniz ( Tablo - Ekle - Satırlar seçeneklerini seçin). Birinci metod eklerken seçilen asıl metindeki satırların boyutunu esas alarak ekler.

Simge

Satır Ekle

Sütun Ekle

Seçildikten sonra, tabloya bir ya da daha fazla sütun ekler . Sırayla (seçin; Tablo - Ekle - Sütunlar) pencerelerini açarak ya da simgeye tıklamadan birden fazla sütun seçerek birden fazla sütun ekleyebilirsiniz. İkinci yolu uygularsanız, eklenen sütunlar seçilenlerle aynı genişlikte olacaklardır.

Simge

Sütun Ekle

Satır Sil

Tablodan seçilen satır(ları) siler.

Simge

Satır Sil

Sütun Sil

Tablodan seçilmiş sütunu/sütunları siler.

Simge

Sütun Sil

Tablo Tasarımı

Tablo Tasarımını açar. Yeni bir tabloya önizleme eklemek için çift-tıklayın.

Simge

Tablo Tasarımı

Tablo Özellikleri

Seçilen tablonun yazı tipi, yazı tipi efektleri, kenarlıklar ve arka plan gibi özelliklerini belirtir.