Değişiklikleri Korumak

Not Simgesi

LibreOffice 'de metin ve tablo belgeleri için gözden geçirme fonksiyonu bulunmaktadır.


Düzenleme sırasında belge içinde yapılan değişiklikleri korumak için, Düzenle - Değişiklikleri İzle - Koru'yu seçin. İşlevi kapatmak, yapılan değişiklikleri kabul etmek veya reddetmek için öncelikle doğru parolayı girmek gereklidir.

  1. Koru'yu seçin. Bu, Parola iletişim penceresini açar.

  2. En az bir karakterden oluşan bir parola girin ve onaylayın. Tamam'a tıklayın.

Değişiklikleri Kaydetmek ve Göstermek

Değişiklikleri Onaylamak veya Reddetmek

Bir Belgenin Sürümlerini Karşılaştırmak

Sürümleri Birleştirmek

Sürüm Yönetimi