Klon Biçimlendirme Aracı ile Biçimlendirmeyi Kopyalamak

Klon Biçimlendirme aracını, bir metin seçimi veya nesneden biçimlendirmeyi kopyalamak ve başka bir metin seçimi veya nesneye uygulamak için kullanabilirsiniz.

Not Simgesi

Calc'de, Klon Biçimlendirme aracı sadece hücre biçimlendirmede uygulanabilir.


  1. Biçemini kopyalamak istediğiniz metin veya nesneyi seçin.

  1. Standart Araç Çubuğunda Klon Biçimlendirme simgesine tıklayın.

    İmleç bir boya kutusu şekline dönüşür.

    Öneri Simgesi

    Birden fazla seçime biçimlendirmeyi uygulamak isterseniz, Klon Biçimlendirme simgesineSimge çift tıklayın. Tüm biçimlendirmeyi uyguladıktan sonra, simgeye tekrar tıklayın.


  2. Biçimlendirmeyi uygulamak istediğiniz metin veya nesneyi seçin veya tıklayın.

Öneri Simgesi

Paragraf biçimlendirmeyi muaf tutmak için, tıklarken tuşlarına basılı tutun. Karakter biçimlendirmeyi muaf tutmak için, tıklarken +Shift tuşlarına basılı tutun.


Paragraf biçimleri tüm paragrafa uygulanan biçimlerdir. Karakter biçimleri ise paragrafın bir bölümüne uygulanırlar. Örneğin, eğer kalın yazı biçimini tüm paragrafa uygularsanız kalın yazı biçimi bir paragraf biçimi olur. Ardından paragrafın bir bölümünün kalın yazı biçimini kaldırırsanız, kalın yazı hala bir paragraf biçimi olur ama kalın yazı biçimini kaldırdığınız bölüm "kalın olmama" karakter biçimine sahip olur.

Aşağıdaki tablo Klon Biçimlendirme aracının kopyalayabileceği biçimlendirme öznitelikleri tanımlar:

Seçimin Türü

Açıklama

Hiçbir şey seçili değil, ancak imleç metin bölümünün içinde

Mevcut paragrafın ve metin akış yönündeki diğer karakterin biçimlendirmesini kopyalar.

Metin seçildi

Son seçilmiş karakterin ve karakteri içeren paragrafın biçimlendirmesini kopyalar.

Çerçeve seçildi

Biçim - Çerçeve ve Nesne - Özellikler iletişim penceresinde tanımlanan çerçeve özniteliklerini kopyalar. Çerçeve içindeki içerikler, boyutlar, konumlar, bağlantılar ve makrolar kopyalanmaz.

Nesne seçildi

Biçim - Grafikler veya Biçim - Çizim Nesneleri iletişim penceresinde tanımlı nesne biçimlendirmesini kopyalar. Nesnedeki içerik, boyut, konum, köprüler ve makrolar kopyalanmaz.

Form kontrolü seçili

Desteklenmiyor

Çizim nesnesi seçili

Tüm biçimlendirme özniteliklerini kopyalar. Impress ve Draw'da, nesnenin metin içerikleri de kopyalanır.

Calc hücreleri içindeki metin seçili

Desteklenmiyor

Writer tabloları veya hücreleri seçili

Biçim - Tablo iletişim penceresinde Tablo, Metin Akışı, Kenarlıklar, Arkaplan sekme sayfalarında belirtilen biçimlendirmeyi kopyalar. Ayrıca, paragraf ve karakter biçimlendirmesi de kopyalanır.

Calc tablo veya hücreleri seçili

Biçim - Hücreler iletişim penceresi içinde belirtilen biçimlendirmeyi ve hücre içeriklerinin biçimlendirmesini kopyalar