Tekil Paragraflar için Numaralandırmayı ve Madde İmlerini Kapatmak