Satır Sonlarını Tanımlamak

Kullanılabilir çizgi uçları listesine dahil edilecek herhangi bir nesne tanımlayabilirsiniz.

  1. Çizgi ucu olarak kullanılacak bir nesne oluşturmak için çizim fonksiyonlarını kullanın.

  2. Nesneyi seçin ve Biçim - Çizgi seçin.

  3. İletişim öğesinde, Ok Biçemleri seçeneğine tıklayın.

  4. Ekle seçeneğine tıklayın ve yeni ok biçemi için bir ad atayın.

  5. İletişim penceresini kapatmak için Tamam'a basınız.