Resimlere Tıklanabilir Özel Alanlar Eklemek

Bir ImageMap URLleleri, belgenizdeki bir resim üzerindeki, sıcak noktalar denilen, belli alanlara ekler. Bir görüntü haritası bir veya daha fazla sıcak noktalar grubudur.

Üç tür sıcak nokta çizebilirsiniz: dikdörtgenler, elipsler ve poligonlar. Bir sıcak noktaya tıkladığınız zaman, tanımladığınız tarayıcısı penceresinde veya çerçeve içerisinde URL açılır. Aynı zamanda sıcak nokta üzerinde farenin beklemesi sırasında gözüken metni de tanımlayabilirsiniz.

Bir resme tıklanabilir özel alanlar eklemek için

  1. Belgenizde ImageMap olmasını istediğiniz yerde imleci konumlandırın.

  2. Ekle - Görüntü yolunu seçerek bir bit eşlem görüntüsü seçin ve ekleyin.

  3. Bir görüntü seçildiğinde Düzenle - ImageMap'i seçin. Görüntüyü arkaplanda gösteren ImageMap Düzenleyiciyi görürsünüz.

  4. Arkaplandaki görüntü üzerinde bir sıcak nokta şekli, örneğin bir dikdörtgen, çizmek için ImageMap Düzenleyici içindeki simgeleri kullanın.

    Her bir simgenin fonksiyonları üzerinde genişletilmiş bir yardımı, Genişletilmiş Yardım'ı - LibreOffice - Genel içerisinden etkinleştirdiğinizde görebilirsiniz.

  5. Kullanıcı sıcak noktaya tıkladığında Web tarayıcıda gözükecek "Adres" URLni girin.

  6. Seçimsel olarak, kullanıcı fareyi sıcak nokta üzerine işaret ettiğinde gösterilecek öneriyi "Metin" olarak girin.

  7. Değişikliklerinizin etkin olması için Uygula düğmesine tıklayın ve ImageMap Düzenleyicisini seçin.

  8. Belgeyi LibreOffice veya HTML biçiminde kaydedin.

Örneğin, ImageMap'i bir dosya olarak kaydedebilir ve bir Web sunucuya yükleyebilirsiniz.

Görüntü Haritası

Bir görüntü haritası referansa duyarlı grafik veya metin kutusudur. Alan ile bağlanmış olan hedefe gitmek için, grafik ve metin çerçevelerinde belirlenmiş alanlara tıklayabilirsiniz (Adres). Başvuru alanları boyuca fare işaretçisi üzerinde kaldığı zaman içinde karşılık gelen metinler ve Adresler görüntülenir. Alanlar Görüntü Haritası Düzenleyicisi ile tanımlanır.

Görüntü haritalarının iki türü vardır. Bir İstemci Taraflı Görüntü Haritalarında İnternetten yüklenmiş olan grafik, istemcinin bilgisayarında değerlendirilir. Bir Sunucu Taraflı Görüntü Haritası ise sunucunun bilgisayarında değerlendirilir. Grafik İnternette HTML sayfasından sağlanır. Sunucu değerlendirmesinde, Görüntü Haritası resmi üzerinde tıklandığında imlecin bağıl koordinatları sunucuya gönderilir ve tahsis edilmiş olan program cevap verir. İstemci değerlendirmesinde, Görüntü Haritasında tanımlanmış noktaya tıklanmasıyla normal metin köprüsünde olduğu gibi adresi etkinleştirir. Görüntü Haritası üzerinden fare ile geçerken bu adres fare işaretçisinin altında gözükür.

Görüntü haritaları çeşitli yollarla kullanılabildiği gibi, değişik biçimlerde de saklanabilirler.

Görüntü Haritası Biçimleri

Görüntü Haritaları temel olarak sunucu üzerinde analiz edilen (örneğin sizin İnternet sağlayıcınız) ve okuyucunun bilgisayarındaki web tarayıcı ile analiz edilen türleri arasında bölünür.

Sunucu Taraflı Görüntü Haritaları

Sunucu Taraflı Görüntü Haritaları okuyucu için sayfada bir resim veya metin çerçevesi olarak görülür. Görüntü haritası üzerine fare ile tıkladığınızda bağıl koordinatlar sunucuya gönderilir. Sunucu ilave program vasıtasıyla gerçekleştirilecek sonraki adımı tespit eder. Tam uyumlu olmayan bir çok süreç vardır ancak iki genel metot bulunur:

LibreOffice her iki yöntem için de ImageMaps oluşturur. ImageMap Düzenleyicisi içerisindeki Farklı Kaydet iletişim penceresindeki Dosya tipilistesinden biçimi seçin. Ayrık Map Dosyaları sunucuya yüklemeniz gereken şekilde oluşturulur. Servis sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize ne tür ImageMap tiplerinin desteklendiğini ve değerlendirme programına nasıl erişileceğini sormanız gerekecektir.

İstemci Taraflı Görüntü Haritası

Kullanıcının tıklayabileceği resim alanı veya çerçeve fare işaretçisiyle üzerinden geçerken bağlanmış Adresin görünmesiyle anlaşılır. Görüntü haritası resmin altındaki bir katmanda saklanır ve başvuru bölgeleri için bilgileri içinde bulundurur. İstemci Taraflı Görüntü Haritalarının sadece bir dezavantajı eski web tarayıcılarının onları okuyamamasıdır, bu dezavantaj zaman içinde yeni tarayıcıların kullanımına başlanmasıyla çözülecektir.

Görüntü haritasını kaydederken, dosya türü olarak SIP - StarView ImageMap'ı seçin. Bu belgenizdeki bütün etkin resim veya metin çerçevelerine uygulanabilecek doğrudan Görüntü Haritası biçiminde kaydeder. Ancak geçerli görüntü haritasını hemen kullanmak isterseniz, yeni bir biçimde onu kaydetme gereksiniminiz kalmaz. Bölgeler tanımlandıktan sonra, sadece Uygula simge düğmesine tıklayın. Daha fazla bir şey gerekli değildir. İstemci Taraflı Görüntü Haritaları sayfadaki HTML koduna HTML biçiminde eklenirler.