Filtre Gezginini Kullanmak

Birden fazla filtreleme durumunu Mantıksal VEYA ile bağlamak için, filtre araç çubuğundaki Filtre gezgini simgesine tıklayın. Filtre gezgini penceresi gözükür.

Ayarlanan filtre durumları Filtre gezgini içerisinde gözükür. Bir filtre ayarlanır ayarlanmaz, Filtre gezgini altında boş bir filtre girişi görürsünüz. Bu girdiği "Veya" kelimesine tıklayarak seçebilirsiniz. Boş filtre girdisini seçtiğiniz zaman, form içerisine ilave filtre durumları girebilirsiniz. Bu durumlar, önceden tanımlanmış durumlara Mantıksal VEYA ile bağlanır.

İçerik menüsü Filtre gezgini içerisindeki her bir girdi için çağrılabilir. Bu alandaki filtre durumlarını metin gibi doğrudan düzenleyebilirsiniz. Bir alanın içeriği olup olmadığını kontrol etmek isterseniz, filtre durumu olan "empty" (SQL:"Is Null") veya "not empty" (SQL: "Is not Null") seçebilirsiniz. Ayrıca içerik menüsünü kullanarak girdiyi silmek de mümkündür.

Filtreleri Filtre gezgini içerisinde sürükle bırak ile veya +Alt+Üst Ok veya +Alt+Aşağı Ok tuşları ile taşıyabilirsiniz. Filtre durumlarını kopyalamak için, tuşuna basılı onları sürükleyin.

Formunuzu tasarlarken, "Süzgeç önerisi" özelliğini Özellikler iletişim penceresi Veri sekmesindeki her bir metin kutusu için ayarlayabilirsiniz. Süzme kipindeki sonraki aramalarda, bu alanlarda yer alan tüm bilgilerden seçim yapabilirsiniz. Daha sonra, alan içeriği Otomatik Tamamla işlevi ile seçilebilir. Ancak bu işlevin, özellikle büyük veritabanları ile kullanıldığında büyük bellek alanı ve zaman gerektirdiğini ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini unutmayınız.

Tabloları ve Form Belgelerini Aramak