Veritabanı Genel Bakış

LibreOffice'de veritabanları ile çalışmak

Veri Kaynağı Görünümü

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Sol tarafta Veri kaynağı tarayıcısı'nı göreceksiniz. Burada bir tablo veya sorgu seçerseniz, bu tablo veya sırgunun içeriğini sağda göreceksiniz. Üst kenarda ise Tablo Veri çubuğu bulunmaktadır.

Veri Kaynakları

Veri kaynağı olarak Adres Defteri

Veri kaynağı içeriğini görmek

Bir veritabanı dosyasının menü çubuğu

Formlar ve Raporlar

Yeni bir form belgesi oluştur, form denetimlerini düzenle, Form Sihirbazı

Veri girme ile form düzenlemen,n karşılaştırılması

Rapor Sihirbazı

Veritabanı Raporlarını Kullanmak ve Düzenlemek

Sorgular

Yeni bir sorgu veya tablo görünümü oluşturmak, sorgu yapısını düzenlemek

Sorgu Sihirbazı

Kayıt girmek, kayıtları düzenlemek ve kopyalamak

Tablolar

Yeni bir tablo oluşturmak, yablo yapısını düzenlemek, dizin, ilişkiler

Tablo Sihirbazı

Kayıt girmek, kayıtları düzenlemek ve kopyalamak