Hücrelerin İçinde Satır Sonları Ekleme

LibreOffice Hesap tablosu çalışma sayfalarının hücreleri içine satır sonları ekleme

  1. Bir hesap tablosu hücresine satır sonlandırması eklemek için+Enter tuşlarına basın.

    Bu, sadece hücrenin içinde metin düzenleme imleciyle birlikte çalışır, girdi satırında değil. Bu yüzden önce hücreye çift tıklayıp sonra sayfa sonunu istediğiniz metnin olduğu yere tek tıklayınız.

Not Simgesi

\n düzenli ifadesini kullanara Bul & Değiştir içinde yeni satır karakterini arayabilirsiniz. Bir metin formülüne yeni satır karakteri eklemek için metin fonksiyonu CHAR(10) 'u kullanabilirsiniz.


Otomatik satır kaydırmak için LibreOffice Hesap Tablosu hücrelerini biçimlendirmek

  1. Otomatik satır sonu eklemek istediğiniz hücreleri seçin.

  2. Biçim - Hücreler - Hizalamayı seçin.

  3. Metni otomatik kaydırı seçin.

LibreOffice Metin dosyalarındaki tablolara çizgi sonlar eklemek

  1. Bir metin dosyasındaki tablo hücresine çizgi sonu eklemek için, Enter tuşuna basınız.

Siz her bir hücrenin sonuna kadar yazınca otomatik bir çizgi sonu uygulanacaktır.