Tablo Sihirbazı - Tablo Oluştur

Tablo için bir isim girin ve sihirbazı kapattıktan sonra tabloyu düzenlemek isteyip istemediğinizi belirtin.

Tablo ismi

Tablo adını belirtir.

Tablonun kataloğu

Tablo için katalog seçiniz. (Sadece veritabanı katalogları desteklerse kullanılabilir)

Tablo şeması

Tablo için şemayı seçin. (Sadece veritabanı şemaları desteklerse kullanılabilir)

Tablo tasarımını düzenle

Tablo tasarımını kaydedip düzenlemek için seçin.

Hemen veri ekle

Tablo tasarımını kaydetmek ve tabloyu veri girmek için açmak için seçin.

Bu tabloyu taban alan bir form oluştur

Bu tabloya göre bir form oluşturmak için seçin. Form, metin belgesi üzerinde Form Sihirbazında en son kullanılan ayarlarla oluşturulur.

Tablo Sihirbazı