Tablo Sihirbazı - Birincil Anahtar Ayarlamak

Tabloda birincil anahtar olarak kullanılacak alanı belirtir.

Birincil anahtar oluştur

Birincil anahtarı oluşturmak için seçin. Her bir kaydı tekil olarak tanımlamak için her bir veritabanına bir birincil anahtar ekleyin. LibreOffice içerisindeki bazı veritabanı sistemleri için, tabloları düzenlemek için birincil anahtar zorunludur.

Otomatik olarak bir birincil anahtar ekle

İlave alan olarak otomatik birincil anahtar eklemek için tıklayın.

Varolan bir alanı birincil anahtar olarak kullan

Varolan bir alanı tekil değerler ile birincil anahtar olarak kullanmak için seçin.

Alan adı

Alan adını seç.

Otomatik değer

Otomatik bir değer eklemek ve her bir yeni kaydın alan değerini arttırmak için seçin. Veritabanının otomatik artışı desteklemesi gerekir, Otomatik değer özelliğini kullanmanız için.

Birincil anahtarı çoklu alanlarla tanımlayın

Varolan alanların katışımından bir birincil anahtar oluşturmak için seçin.

Kullanılabilir alanlar

Bir alan seçin ve > simgesine onu birincil anahtar alanları listesine eklemek için tıklayın.

>

Seçilmiş alan(lar)ı, okun işaret ettiği liste kutusuna taşımak için tıklayın.

<

Seçilmiş alan(lar)ı, okun işaret ettiği liste kutusuna taşımak için tıklayın.

Birincil anahtar alanları

Bir alan seçin ve < simgesine onu birincil anahtar alanları listesinden çıkarmak için tıklayın. Birincil anahtar listedeki alanların yukarıdan aşağı birleşmesinden oluşturulur.

Tablo Sihirbazı - Tablo oluştur