Rapor Oluşturucu

Rapor Oluşturusu kendi veritabanı raporlarınızı oluşturmak için bir araçtır. Rapor Sihirbazının tersine, Rapor Oluşturucuyu kullanara raporu istediğiniz biçimde tasarlamak için kontrolü ele alabilirsiniz. Üretilmiş olan rapor düzenleyebileceğiniz bir Writer belgesidir.

Not Simgesi

Rapor Oluşturucu'yu kullanmak için Rapor Oluşturucu bileşeni yüklenmelidir. Ek olarak, Java Çalışma Ortamı (JRE) yazılımı kurulmalıdır ve bu yazılım LibreOffice'de seçilmelidir.


JRE yazılımını kurmak için

Rapor Oluşturucu kurulu bir Java Runtime Environment (JRE)'a ihtiyaç duyar.

 1. - LibreOffice - Gelişmiş'i seçin.

 2. LibreOffice sisteminize kurulu Java yazılımı bilgisini toplarken bir dakika kadar bekleyin.

  Eğer sisteminizde güncel bir JRE sürümü bulunursa listede bir girdi görürsünüz.

 3. Bu JRE sürümünü LibreOffice içinde kullanılmak üzere etkinleştirmek için girdinin önündeki seçenek düğmesine tıklayın.

 4. Java çalışma zamanı ortamı kullan seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

Sisteminizde hiç JRE sürümü bulunmuyorsa, web tarayıcınızı açın ve http://www.java.com adresinden JRE yazılımını indirin. Ardından LibreOffice'i yeniden başlatın ve - LibreOffice - Gelişmi'i yeniden açın.

Rapor Oluşturucuyu açmak için

 1. Bir Base dosyası açın veya yeni bir veritabanı oluşturun. Veritabanı en azından bir veri alanı ve bir birincil anahtar alanı içeren bir tabloya sahip olmalıdır.

 2. Base penceresinde Raporlar simgesine tıklayın ve Tasarım Görünümünde Rapor Oluştur'u seçin.

  Rapor Oluşturucu penceresi açılır.

Rapor Oluşturucu üç parçaya ayrılmıştır. Araç çubuklarının üzerinde menüyü görürsünüz.

Sağda, mevcut seçili olan nesnenin özellik değerlerinin olduğu Özellikler penceresini görürsünüz.

Rapor Oluşturucu penceresinin sol tarafı Rapor Oluşturucu görünümünü gösterir. Rapor Oluşturucu görünümü başlangıçta yukarıdan aşağıya üç bölüme ayrılır:

 1. Sayfa Üst Bilgisi - sabit metinli kontrol alanlarını Sayfa Üst Bilgisi alanına sürükleyin

 2. Detay - veritabanı alanlarını Detay alanına sürükleyip bırakın

 3. Sayfa Alt Bilgisi - sabit metinli kontrol alanlarını Sayfa Alt Bilgisi alanına sürükleyin

Ek bir Rapor Üst Bilgisi ve Rapor Alt Bilgisi alanı eklemek için Rapor Alt Bilgisi/Üst Bilgisi Düzenle - Ekle öğesini seçin.

Bir alanı Rapor Oluşturucu görünümünde tek satıra daraltmak için bu alanın önündeki "-" simgesine tıklayın. "-" simgesi "+" simgesine dönüşür ve alanı tekrar genişletmek için buna tıklayabilirsiniz.

Veritabanı alanlarını sürükle bırak yaparak Detay alanına ekliyorsunuz. Aşağıdaki "Alanları rapora eklemek için" bölümüne bakın.

Ayrıca, tüm sayfalarda aynı olacak bir metin tanımlamak için araç çubuğundaki Etiket Alanı veya Metin Kutusu simgesine tıklayıp Sayfa Üst Bilgisi veya Sayfa Alt Bilgisi alanına bir dikdörtgen sürükleyebilirsiniz. İlgili Özellikler penceresinin Etiket kutusuna metni girin. Grafikler simgesini kullanarak grafik de ekleyebilirsiniz.

Bir raporu bir veritabanı tablosuna bağlamak için

 1. Fareyi Özellikler görünümüne kaydırın. Genel ve Veri başlıklı iki sekme sayfası göreceksiniz.

 2. Veri sekme sayfasında açılır kutuyu açmak için İçerik'e tıklayın.

 3. Raporu oluşturmak istediğiniz tabloyu seçin.

 4. Tabloyu seçtikten sonra, Tab tuşuna basarak İçerik kutusundan ayrılın.

Alan Ekle penceresi otomatik olarak açılır ve seçilen tablonun tüm alanlarını gösterir.

Rapora alanlar eklemek için

Alan Ekle penceresi tablo girdilerinin rapora eklenmesine yardım eder. Araç çubuğundaki Alan Ekle simgesine Alan Ekle penceresini açmak için tıklayın.

 1. Raporun Detay alanı içerisine Alan Ekle penceresiden birer birer alan isimlerini sürükleyip bırakın. Falanları istediğiniz gibi konumlandırın. Araç çubuğundaki siögeleri alanları hizalamak için kullanın.

  Alanların üst üste gelmesi mümkün değildir. Eğer bir tablo alanını Detay alanına bırakırsanız, bir etiket ve metin kutusu eklenir.

 2. Raporun her sayfasında aynı olması gereken metni de ekleyebiliriniz. Etiket Alanı simgesineSimge tıklayın ve sonra Sayfa Başlığı veya Sayfa Dipnotu alanında bir dikdörtgen çizin. Etiket özelliklerini istediğiniz metni göstermek için düzenleyin.

Detay görünümüne alanları ekledikten sonra, rapor çalıştırılmak için hazırdır.

Bir raporu çalıştırmak için

 1. Araç çubuğundaki Raporu Çalıştır Simgesine tıklayın.

Sizin eklediğiniz tüm veritabanı tablo değerlerini içeren oluşturulan raporu bir Writer belgesi açar ve gösterir.

Eğer veritabanı içeriği değişmişse raporu yeniden çalıştırarak sonucunu güncelleyin.

Bir raporu düzenlemek için

Önce sabit Writer belgesi olan üretimiş belgeyi düzenlemek istediğinize kadar verin veya Rapor Oluşturucu görünümü düzenleyip daha sonra da yeni tasarıma göre yeni rapor mu üretmeyi istiyorsunuz.

Writer belgesi salt okunur şekilde açıldı. Writer belgesini düzenlemek için bilgi çubuğundaki Belgeyi Düzenle alanına tıklayın veya Düzenle - Düzenleme Kipi menüsünü seçin.

Rapor Oluşturucu görünümünü düzenlemek isterseniz bazı özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Ayrıntılar alanına tıklayın. Özellikler penceresinden arkaplan rengi gibi bazı özellikleri değiştirebilirsiniz.

Btirdikten sonra yeni raporu oluşturmak için Raporu Çalıştır Simgesine tıklayın.

Eğer Rapor Oluşturucuyu kapatırsanız raporu kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Evet'e tıklayın, bir isim girin ve TAMAM'a tıklayın.

Raporu sıralamak

Sıramadan veya gruplamadan, kayıtlar veritabanından çekildikleri sırada rapora eklenecektir.

 1. Rapor Oluşturma görünümünü açın ve araç çubuğu üzerindeki Sıralama ve Gruplama simgesineSimge tıklayın. Sıralama ve Grruplama iletişim penceresini görürsünüz.

 2. Gruplar kutusunda ilk sıralama alanı olmasını istediğiniz alana tıklayın ve Sıralama özelliğini ayarlayın.

 3. Raporu çalıştır.

Gruplamak

 1. Rapor Oluşturucu görünümünü açın ve araç çubuğu üzerindeki Sıralama ve Gruplama simgesine simge tıklayın. Sıralama ve Gruplama iletişim penceresini görürsünüz.

 2. Gruplar kutusunda Grup Başlığı liste kutusunu açın ve grup başlığını seçin.

 3. Alan Ekle Simgesine tıklayarak Alan Ekle penceresini açın.

 4. Grup başlığı kısmı içerisine gruplamak istediğiniz alan girdisini sürükleyip bırakın. Daha sonra kalan alanları Detay alanına sürükleyip bırakın.

 5. Raporu çalıştırın. Rapor gruplanmış kayıtları gösterir.

Eğer sıralamak ve gruplamak isterseniz, Rapor Oluşturma görünümünü ve daha sonra da Sıralama ve Gruplama iletişim penceresini açın. Gruplamak istediğiniz alanlar için Grup Başlığını seçin ve sıralamak istediğiniz alanlar için Grup Başlığını saklayın. Sıralama ve Gruplama penceresini kapatın ve raporu çalıştırın.

Verinizi güncellemek ve yazdırmak

Yeni veri eklediğinizde veya tablodaki veriyi düzenlediğinizde yeni bir rapor güncellenmiş veriyi gösterir.

Raporlar simgesine Simge tıklayın ve en son kaydettiğiniz rapora çift tıklayın. Yeni veriyi gösteren yeni bir Writer belgesi oluşturulacaktır.

Bir raporu yazdırmak için Writer belgesinden Dosya - Yazdır'ı seçin.