Araçlar

Veri tabanı penceresi için Araçlar menüsü.

İlişkiler

İlişki Tasarımı görünümünü açar ve veritabanı bağlantısı ilişkileri destekliyor mu diye kontrol eder.

Kullanıcı Yönetimi

Eğer veritabanı desteklerse Kullanıcı Yönetimi penceresini açar.

Tablo Süzgeci

Veritbanındaki hangi tabloların gözüküp saklanacağını belirtebileceğiniz Tablo Filtresi iletişim penceresini açar.

Süzgeç listesinde süzmek istediğiniz tabloları seçin.

Eğer bir sıralı dizi içerisindeki en üst seviyeyi seçerseniz, sıralı dizideki tüm tablolar seçilir.

Eğer sıralı dizi içerisinde en alt sıradaki tabloyu seçerseniz, sıralamada üst kısımdaki tablolar seçilmez.

SQL

SQL deyimleri girebileceğiniz bir SQL iletişim penceresi açar.