Dosya

Bir veritabanı penceresinin dosya menüsü. Sadece veritabanına özgü girdiler listeleniyor.

Kaydet

Mevcut veritabanı dosyasını, sorguyu, formu veya raporu kaydeder. Veritabanı dosyaları için, dosya kaydet iletişim penceresini görürsünüz. Diğer nesneler için, Kaydet iletişim penceresini görürsünüz.

Farklı Kaydet

Mevcut veritabanını başka bir adla kaydeder. Dosya kaydet iletişim penceresinde, kaydetmek için bir yol ve isim seçiniz.

Dışa Aktar

Seçili raporu veya formu bir metin belgesine dışa aktarır. Devingen bir rapor dışa aktarma zamanında veritabanı içeriğinin bir kopyası olarak dışa aktarılır.

Gönder

Bir altmenü açar.

Belgeyi E-posta ile Gönder

Yeni bir elektronik posta göndermek için varsayılan elektronik posta uygulamasını açar. Mevcut veritabanı ek dosya olarak eklenir. Konuyu, alıcıları ve posta gövde iletisini girebilirsiniz.

Raporu E-posta eki olarak gönder

Yeni bir e-posta göndermek için varsayılan e-posta uygulamasını açar. Seçili rapor bir posta eki olarak eklenir. Konuyu, alıcıları ve posta metnini girebilirsiniz. Bir devingen rapor, dışa aktarma sürecinde veritabanı içeriklerinin bir kopyası olarak dışa aktarılır..

Metin Belgesine Rapor

Seçili raporu bir metin belgesine dışa aktarır. Devingen bir rapor dışa aktarma zamanında veritabanının bir kopyası olarak dışa aktarılır.