LibreOffice Base Veritabanlarını Kullanmak

LibreOffice Base içinde, geniş çeşitlilikteki veritabanı dosya biçimlerine ulaşabilirsiniz. LibreOffice Base, DBASE biçimi gibi, doğal olarak bazı yalın dosya veritabanı biçimlerini destekler. Aynı zamanda LibreOffice Base'i, MySQL ve Oracle'dan gibi, harici ilişkisel veritabanlarına bağlanmak için kullanabilirsiniz.

Takip eden veritabanı tipleri LibreOffice Base içerisinde salt okunur türlerdir. LibreOffice Base içerisinden bu veritabanı türleri için veritabanı yapısını değiştirmek veya veritabanı kayıtlarını düzenlemek, onları eklemek veya silmek mümkün değildir:

Bir LibreOffice Veritabanı kullanmak

Veritabanı Sihirbazı bir veritabanı dosyası oluşturmanızı ve LibreOffice içerisine yeni bir veritabanı kaydetmenize yardım eder.

Not Simgesi

Veritabanı dosyası sorgular, raporlar ve veritabanı için formlar ile kayıtların saklandığı veritabanına da bir bağlantı içerir. Biçimlendirme bilgisi de veritabanı dosyasında saklanır.