JDBC Bağlantısı

Bir JDBC veritabanına erişmek için seçenekleri belirtir.

JDBC Örnekleri

JDBC sürücü sınıflarını, LibreOffice'den bir JDBC veritabanına bağlanmak için kullanabilirsiniz. Sürücü sınıfı veritabanı üreticisi tarafından sağlanır. JDBC veritabanlarının iki örneği, Oracle ve MySQL'dir.

Not Simgesi

Sürücü sınıfları LibreOffice'e - LibreOffice - Gelişmiş yoluyla eklenmelidir.


Oracle veritabanı

Solaris veya Linux işletim sistemlerinden bir Oracle veritabanına erişmek için JDBC sürücüsü kullanılabilir. Bu veritabanına Windows işletim sistemlerinden erişmek için ise ODBC sürücülerine ihtiyacınız vardır.

Seri kaynağı URL kutusu içerisinde, Oracle veritabanı sunucusunun konumunu yazın. URL'in sözdizimi veritabanı türüne bağlıdır. JDBC sürücüsü ile gelen belgelendirmeye daha fazla bilgi için bakın.

Bir Oracle veritabanı için URL sözdizimi şöyledir:

oracle:thin:@hostname:port:database_name

MySQL veritabanı

MySQL veritabanı için sürücü MySQL web sayfasında mevcuttur.

MySQL veritabanı için sözdizimi şöyledir:

mysql://hostname:port/database_name

Veri kaynağı URL'si

Veritabanı için URL giriniz. Örneğin, MySQL JDBC sürücüsü için "jdbc:mysql://<Servername>/<name of the database>" giriniz. JDBC sürücüsü hakkında daha fazla bilgi almak için sürücüyle birlikte gelen belgelere başvurun.

JDBC Sürücü Sınıfı

JDBC sürücüsünün adını girin.

Uyarı Simgesi

Bir JDBC sürücüsünü kullanmadan önce onun sınıf yolunu eklemeniz gereklidir. - LibreOffice- Gelişmiş menüsünden Sınıf Yolu düğmesine tıklayın. Yol bilgisini ekledikten sonra LibreOffice'i yeniden başlatın.


Test Sınıfı

Mevcut ayarlarla bağlantıyı test eder.

Kimlik Kanıtlama

Veritabanı Sihirbazı