Tablo Tasarımı

Tablo Tasarımı penceresinde yeni tablo tanımlayabilir veya tablonun yapısını düzenleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Bir veritabanı dosyası penceresinde Tablolar simgesine tıklayın. Ekle - Tablo Tasarımı veya Düzenle - Düzenle menüsünü seçin


Veritabanı Genel Bakış

Tablo Tasarımı

Bu pencerenin kendi menü çubuğu vardır. Aynı zamanda takip eden yeni komutu da içerir: Dizin Tasarımı

Tablo tanımlama alanı

Bu alanda tablo yapısını tanımlarsınız.

Alan Adı

Veri alanının adını belirtir. İsim uzunlukları, özel karakterler ve boşluklar gibi veritabanı kısıtlamaları bilgisini barındırır.

Alan türü

Alan türünü belirtir.

Tanımlama

Seçimlik bir tanımlama belirtir.

Satır üst bilgileri aşağıdaki içerik menü komutlarını içerirler:

Kes

Seçili satırı taşıma panosu için keser.

Kopyala

Seçili satırı taşıma panosuna kopyalar.

Yapıştır

Taşıma panosunun içeriğini yapıştırır.

Sil

Seçili satırı siler.

Satır Ekle

Eğer tablo kaydedilmemişse seçili satırın üzerine bir satır ekler. Kaydedilmişse tablonun sonuna bir satır ekler.

Birincil Anahtar

Eğer bu komut bir onay işaretine sahipse, bu satır içindeki veri alanı birincil anahtardır. Komuta tıklayarak durumu etkileştirir/devre dışı bırakırsınız. Komut, sadece veri kaynağı birincil anahtarları destekliyorsa görünürdür.

Alan özellikleri

Mevcut seçili alanın özelliklerini tanımlar.

Uzunluk

Veri alanının uzunluğunu belirtir.

Ondalık haneler

Sayısal veya ondalıklı bir alanın kaç ondalıklı olacağını belirtir.

Varsayılan değer

Yeni veri kayıtlarında varsayılan değeri belirtir.

Biçim örneği

... düğmesi ile seçebildiğiniz biçim kodunu gösterir.

...

Bu düğme alan Biçimleri iletişim penceresini açar.

Yardım alanı

Yardım metinlerini görüntüler.