Form Tasarımı

Bütün LibreOffice belgeleri formlara genişletilebilir. Basitçe bir veya daha fazla form kontrolü ekleyin.

Form Kontrolleri araç çubuğunu açar. Form Kontrolleri araç çubuğu formu düzenlemek için gerek duyulan fonksiyonları içerir. Daha fazla fonksiyon Form Tasarımı çubuğu ve Daha Fazla Kontrol çubuğunda bulunabilir.

Form tasarımında, kontrolleri dahil edebilir, özellikleri uygulayabilir, Form özellikleri tanımlayabilir ve alt formlar tanımlayabilirsiniz.

Form Tasarımı çubuğu üzerindeki Form Gezgini simgesi Simge Form Gezginini açar.

Tasarım Kipinde Aç simgesi Simge bir form belgesini kaydetmenize olanak sağlar böylese her zaman düzenleme küpünde açılır.

Eğer form içerisindeki nesnelere özellikleri atarken bir hata oluşursa (örneğin var olmayan bir veritabanını bir nesneye atarken), karşılık gelen bir hata mesajı gösterilir. Bu hata mesajı bir Daha fazlas düğmesi içerebilir. Eğer Daha fazlasına tıklasanız, mevcut sorun ile ilgili daha fazla bilgi gösteren bir iletişim penceresi gözükür.