LibreOffice'da Genel Kısayol Tuşları

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Kısayol Tuşlarının Kullanılması

Uygulamalarınızın işlevselliğine en büyük katkıyı kısayol tuşlarının kullanımı yapar. Örneğin, kısayol tuşları Dosya menüsünde menü komutunun yanında gösterilirler, Eğer bu komuta kısa yol tuşları ile ulaşmak isterseniz, tuşuna basın ve basılı tutun ve sonra O tuşuna basın. İletişim penceresi açıldığı zaman tuşları bırakın.

Uygulamanız ile çalışıyorken, hemen hemen bütün işlemlerde kullanılabilir durumda olan klavye ile fare arasında istediğiniz tercihi yapabilirsiniz.

İletişim Pencerelerinin Kısayol Tuşlarıyla Kontrolü

Herhangi bir iletişim penceresinde her zaman vurgulanmış bir öğe bulunmaktadır, bu öğe genellikle kırık bir çerçeve ile gösterilir. Bu odaklanılması gösteriken öğe; bir düğme, bir seçenek alanı, liste kutusunda bir girdi veya işaret kutusu olabilir. Eğer odak noktası bir düğmeyse, Enter tuşuna basmak tıpkı üzerine gelip tıklamak gibi çalışır. İşaret kutusuysa, boşluk(space) tuşuna basarak değiştirilir. Eğer seçenek alanı odaktaysa, bu alandaki etkinleştirilmiş seçeneği değiştirmek için yön tuşlarını kullanın. Bir öğeden veya alandan sıradaki öğe veya alana geçmek için Tab tuşunu kullanın, ters yönde gitmek için ise Shift+Tab tuşlarını kullanabilirsiniz.

ESC tuşuna basılması iletişimle yapılmış değişikliklerin saklanmadan penceresinin kapatılmasını sağlar.

Fare Eylemleri için Kısayol Tuşları

Eğer sürükle bırak kullanıyorsanız, fare ile seçerken, veya nesneleri ve isimleri tıklarken ilave işlevselliğe ulaşmak için, Shift tuşunu, ve ara sıra tuşlarını kullanabilirsiniz. Sürükleyip bırakırken bu tuşlara basılmasıyla fare göstergesi değişerek görüntülenir, ilave fonksiyonlar kullanılabilir hale gelir. Dosyaları veya diğer nesneleri seçerken, düzenleyici tuşlar seçimi genişletir - uygulanabilir olan fonksiyonlar.

Pratik Metin Giriş Alanları

 1. Çok sık kullanılan komutları içeren, kısayol menüsünü açabilirsiniz.

 2. Bir veya daha fazla özel karakter girebilmek için +Shift+S kısayol tuşlarını kullanarak Özel Karakterler iletişim penceresini açın.

 3. Tüm metni seçmek için +A kısayolunu kullanın. Seçimi kaldırmak için ok tuşlarından birini kullanın.

 4. Bir kelimeyi seçmek için üstüne çift tıklatın.

 5. Bir metin girdi alanında üçlü tıklatma tüm alanı seçer. Bir metin belgesinde üçlü tıklatma geçerli cümleyi seçer.

 6. İmleç pozisyonundan kelimenin sonuna kadar her şeyi silmek için, +Del kısayol tuşlarını kullanın.

 7. ve sağ veya sol ok tuşlarının kullanılmasıyla, imleç kelimeden kelimeye atlayacaktır; eğer aynı zamanda Shift tuşuna basılı tutarsanız, seçilmiş kelimenin bir sonrasındaki kelime seçilecektir.

 8. INSERT ekleme kipi ile üzerine yazma kipi arasında aktarma yapar, tekrarlanırsa tekrar önceki kipe döner.

 9. Sürükle ve bırak bir metin kutusu içinde veya dışında kullanılabilir.

 10. +Z kısayol tuşları bir anda tek adım geri alma işlemlerinde kullanılır; metin ilk değişiklik yapılmadan önceki durumuna döner.

 1. LibreOffice bazı metin ve liste kutularında kendiliğinden etkinleşen Otomatik Tamamlama işlevine sahiptir. Örneğin, metnini URL alanına girdiğinizde, Otomatik tamamlama işlevi "a" harfiyle başlayan, bulunan ilk dizini veya ilk dosyayı görüntüler.

 2. Diğer dosyalar veya dizinler arasında değiştirmek için aşağı ok tuşunu kullanın. URL alanında var olan başka bir alt dizini görmek için sağ ok tuşunu kullanın. Eğer bir Adresin parçasını girmişseniz ve Çabuk Otomatik Tamamlama'yı kullanmak isterseniz End tuşuna basın. Eğer istediğiniz dosyayı veya belgeyi bulmuşsanız, Enter tuşuna basın.

Makroların Durdurulması

Çalışan bir makroyu sonlandırmak için +Shift+Q tuşlarına basın.

LibreOffice Genel Kısayol Tuşlarının Listesi

Kısayol tuşları menü listelerinde karşılık gelen menü komutunun sağ tarafında gösterilir.

İletişim pencelerini kontrol etmek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

Enter tuşu

İletişim kutusunda odaklanılan düğmeyi etkinleştirir

Esc

Eylemi veya iletişimi sonlandırır. LibreOffice Yardımında ise, bir seviye yukarı gider.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Bir iletişimdeki onay kutusu işaretli ise işareti kaldırır, işaretsizse işaretler.

Ok tuşları

Bir iletişimde seçenek kısmındaki etkin denetimleri değiştirir.

Sekme (Tab)

İletişimde odağı sonraki kısıma veya öğeye taşır.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

İletişimde odağı önceki kısıma veya öğeye taşır.

+Aşağı Ok

İletişim kutusunda seçili olan denetim alanının listesini açar. Bu kısayol tuşları sadece açılır kutulara değil, aynı zamanda simge düğmelerine ve kısayol menülerine de uygulanır. Açılmış bir listeyi Esc tuşuna basarak kapatın.


Belgeleri ve pencereleri kontrol etmek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

+O

Bir belge açar.

+S

Geçerli belgeyi kaydeder.

+N

Yeni bir belge yaratır.

+Shift+N

Şablonlar penceresini açar.

+P

Belgeyi yazdırır.

+F

Bul araç çubuğunu etkinleştirir.

+H

Bul ve Değiştir iletişim penceresini açar.

+Shift+F

Son girilen arama terimini araştırır.

+Shift+R (+Üst karakter+R)

Belge görünümünü yeniden çizer.

+Shift+I

Salt-okunur kipindeki metin için seçim imlecini açar veya kapatır.

LibreOffice Yardımında: Ana yardım sayfasına gider.

Shift+F2

Seçilmiş olan komut, simge ve denetim için, genişletilmiş ipuçlarını açar.

F6

Odağı bitişik alt pencereye ayarlar (örneğin, belge/veri kaynağı görünümü)

Shift+F6

Odağı önceki alt pencereye ayarlar.

F10

İlk menüyü etkinleştirir (Dosya menüsü)

Shift+F10

Kısayol menüsünü açar.

+F4 veya +F4

Geçerli belgeyi kapatır (açık olan tek belge varsa, belge kapatıldığı zaman LibreOffice'u kapatır)

+Q

Uygulamadan çıkar.


Belgeleri biçimlendirmek veya düzenlemek için kısayol tuşları

Kısayol Tuşları

Efekt

+Tab

Bir başlığın başında konumlanmışsa, bir sekme eklenir.

Enter (eğer bir OLE nesnesi seçilmişse)

Seçilmiş OLE nesnesini etkinleştirir.

Enter (eğer bir çizim nesnesi veya metin nesnesi seçilmişse)

Metin giriş kipini etkinleştirir.

+X

Seçili öğeleri keser.

+C

Seçili öğeleri kopyalar.

+V

Panodaki öğeleri yapıştırır.

+Shift+V

Panodaki biçimlendirilmemiş metni yapıştırır. Yapıştırılan metin, eklendiği yerdeki biçimi kullanır.

+Shift+V

Özel Yapıştır iletişim penceresini açar.

+A

Tümünü seçer.

+Z

Son eylemi geri alır.

+M

Son eylemi yineler.

+Shift+Y

Son komutu yineler.

+I

Seçili alana İtalik özniteliği uygulanır. Eğer imleç bir kelime içindeyse bu kelime italik olarak yazılır.

+B

Seçili alana Koyu özniteliği uygulanır. Eğer imleç bir kelime içindeyse bu kelime koyu olarak yazılır.

+U

Seçili alana Altı çizili özniteliği uygulanır. Eğer imleç bir kelime içindeyse bu kelime altı çizili olarak yazılır.

Seçili nesnelerdeki veya metindeki doğrudan biçimlendirmeyi temizler (Biçim - Doğrudan Biçimlendirmeyi Temizle'deki gibi)


Galeride kısayol tuşları

Kısayol tuşları

Sonuç

Sekme (Tab)

Alanlar arasında taşır.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Alanlar arasında taşır (geriye doğru)


Galeri yeni tema alanında kısayol tuşları:

Kısayol tuşları

Sonuç

Yukarı ok

Seçimi bir yukarıya taşır.

Aşağı ok

Seçimi bir aşağıya taşır.

+Enter

Özellikler iletişim penceresini açar.

Shift+F10

Bir kısayol menüsü açar.

+U

Seçilmiş temayı tazeler.

+R

Başlık Girin iletişimini açar.

+D

Seçilmiş temayı siler.

Ekle

Yeni bir tema ekler


Galeri önizleme alanındaki kısayol tuşları:

Kısayol tuşları

Sonuç

Başlangıç (Home)

İlk girişe atlar.

Son

Son girişe atlar.

Sol ok

Soldaki bitişik galeri öğesini seçer.

Sağ ok

Sağdaki bitişik galeri öğesini seçer.

Yukarı ok

Üstteki bitişik galeri öğesini seçer.

Aşağı ok

Alttaki bitişik galeri öğesini seçer.

Sayfa yukarı (Page Up)

Bir ekran yukarı kaydırır.

Sayfa Aşağı (Page Down)

Bir ekran aşağı kaydırır.

+Shift+Insert

Seçilen nesneyi bağlantılı bir nesne olarak geçerli belgeye ekler.

+I

Seçili nesnenin bir kopyasını geçerli belgeye ekler.

+T

Başlık Girin iletişimini açar.

+P

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Enter

Görüntüyü temalar görünümüyle nesne görünümü arasında değiştirir.

Geri (sadece nesne görünümünde)

Ana genel görünüme döner.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Kısayol tuşları

Sonuç

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Satır yazım kipi haricinde, satırı seçer, seçiliyse iptal eder.

+Boşluk Tuşu

Satırı seçer, seçiliyse iptal eder

Shift+Boşluk Tuşu

Geçerli sütunu seçer

+Page Up

İmleci ilk satıra taşır

+Page Down

İmleci son satıra taşır


Çizim Nesneleri için Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları

Sonuç

F6 tuşuyla araç çubuğunu seçin, istediğiniz araç çubuğu simgesi için Aşağı ve yukarı ok tuşlarını kullanın, ve +Enter tuşuna basın

Bir Çizim Nesnesi ekler.

Belgeyi +F6 kısayol tuşuyla seçin ve Sekme (Tab) tuşuna basın

Bir Çizim Nesnesini seçer.

Sekme (Tab)

Sonraki Çizim Nesnesini seçer.

Üst karakter+Sekme (Shift+Tab)

Önceki Çizim Nesnesini seçer.

+Home

İlk Çizim Nesnesini seçer.

+End

Son Çizim Nesnesini seçer.

Esc

Çizim Nesnesi seçimini sona erdirir.

Esc (Çekme Noktası Seçimi Modu'nda)

Çekme Noktası Seçimi Modu'ndan çıkar ve Nesne Seçimi Modu'na döner.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Ok

Seçili noktayı taşır (ızgaraya uydur işlevleri geçici olarak devre dışıdır, fakat son noktalar hala birbirlerine göre ızgaraya uydurulabilirler).

+Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ Ok

Seçilmiş olan Çizim Nesnesini ok yönüne doğru bir piksel taşır (Seçim Modu'nda)

Bir Çizim Nesnesini yeniden boyutlandırır (Çekme Noktası Seçimi Kipinde)

Bir Çizim Nesnesini döndürür (Döndürme Kipinde)

Bir Çizim Nesnesi için özellikler iletişim penceresini açar.

Seçilmiş olan Çizim Nesnesi için Nokta Düzenleme kipini etkinleştirir.

Boşluk çubuğu (Spacebar)

Bir Çizim Nesnesinde bir nokta seçer (Nokta Düzenleme kipinde) / ya da seçimi iptal eder.

Seçilmiş nokta saniyede bir yanıp söner.

Shift+Boşluk Tuşu

Nokta Düzenleme kipinde bir ilave nokta ekler.

+Tab

Çizim Nesnesinde sonraki noktayı seçer (Nokta Düzenleme kipinde)

Döndürme kipinde, ayrıca döndürme merkezi de seçilebilir.

+Shift+Tab

Çizim Nesnesinde önceki noktayı seçer (Nokta Düzenleme kipinde)

+Enter

Ön tanımlı boyutta yeni bir çizim nesnesi geçerli görünümün merkezine yerleştirilir.

Seçim simgesinde, +Enter tuşları

Belgedeki ilk çizim nesnesini etkinleştirir.

Esc

Nokta seçim kipi bırakılır. Sonrasında çizim nesnesi seçilir.

Çizim nesnesinde bir noktayı düzenler (Nokta Düzenleme kipinde)

Herhangi metin veya sayı tuşu

Eğer bir çizim nesnesi seçiliyse, düzenleme kipine geçilir ve imleç çizim nesnesindeki metnin sonuna yerleştirilir. Bir yazdırılabilir karakter eklenir.

Bir grafik nesnesi yaratırken, veya boyutlandırırken, tuşu

Nesnenin merkezi sabitlenir.

Bir grafik nesnesi yaratılırken veya boyutu ayarlanırken Üst karakter (Shift) tuşu

Nesnenin eni ile boyunun oranı sabit kalır.