Daha Fazla Denetim

Form Kontrolleri araç çubuğu üzerindeki Daha Fazla Kontrol simgesine tıkladığınızda Daha Fazla Kontrol araç çubuğu açılır.

Döndürme Düğmesi

Simge

Bir döndürme düğmesi oluşturur.

Eğer bir Calc çalışma sayfasına bir döndürme düğmesi eklerseniz, Veri sekme sayfasını döndürme düğmesi ve hücre arasında çift yönlü bir bağlantı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, hücrenin içeriğini değiştirdiğinizde, döndürme düğmesinin içeriği de güncellenecektir. Tersi olarak da, döndürme düğmesinin değerini değiştirdiğinizde hücre içeriği de güncellenecektir.

Kaydırma çubuğu

Simge

Bir kaydırma çubuğu oluşturur.

Bir kaydırma çubuğunun şu özelliklerini belirleyebilirsiniz:

UI adı

Anlamsal

En küçük kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun asgari yükseklik ve asgari genişliğini belirler.

Azami kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun azami yükseklik ve azami genişliğini belirler.

Varsayılan kaydırma değeri

Kaydırma çubuğunun varsayılan değerini belirler, form sıfırlandığında kullanılır.

Yönlendirme

Kaydırma çubuğunun yönünü belirler, bu dikey veya yatadır.

Küçük değişiklik

Kaydırma çubuğuyla kaydırabileceğiniz asgari miktarı belirler, örneğin bir oka tıklayarak yaptığınız kaydırma.

Büyük değişiklik

Büyük adımların kaydırma çubuğunu kaydırma miktarını belirler, örneğin, kaydırma çubuğu kaydıracı ve kaydırma okları arasındaki alana tıkladığınızdaki adım.

Gecikme

Kaydırma çubuğu tetikleme olayları arasındaki gecikmeyi milisaniye olarak belirler. Örneğin, kaydırma çubuğundaki ok düğmesine tıklamanız ve fare düğmesine basılı tutmanız arasında meydana gelen gecikme.

Sembol rengi

Kaydırma çubuğundaki okların rengini belirler.

Görünür Boyut

Kaydırma çubuğu kaydıracının büyüklüğünü "değer birim" olarak belirler. Örneğin, ("Kaydırma değeri azami." eksi "Kaydırma değeri asgari") / 2 değeri kaydırma çubuğu kaydıracının, çubuğun yarısını kaplamasını sağlar.

Kaydırma çubuğunun genişliğini kaydırma çubuğunun yüksekliği ile eşitlemek için, Görünür Boyutu sıfıra ayarlayın.


Calc çalışma sayfalarında Veri sekme sayfasını kaydırma çubuğu ve hücre arasında çift yönlü bağlantı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Resim düğmesi

Simge

Görüntü olarak gösterilecek bir düğme oluşturur. Grafik temsilinin yanısıra, görüntü düğmesi "normal" düğme ile aynı özelliklere sahiptir.

Resim Denetimi

Simge

Bir resim denetimi oluşturur. Bu sadece bir veritabanından resim eklemek için kullanılır. Form belgesinde, bu denetimlerden herhangi birine çift tıklayın ve resim eklemek için Grafik Ekle iletişim penceresini açın. Burada ayrıca(tasarım kipi haricinde) resim eklemek ve silmek için komutlar içeren bir içerik menüsü de bulunmaktadır.

Veritabanından gelen görüntüler form içinde gösterilebilir ve yeni görüntüler, görüntü deneğimi yazma korumalı olmadığı sürece, veritabanına eklenebilir. Denetim, görüntü türünün veritabanı alanına atıfta bulunmalıdır. Bu nedenle, veri alanını Veri sekmesindeki özellikler penceresine girin.

Veri Alanı

Simge

Tarih alanı oluşturur. Eğer form veritabanına bağlıysa, tarih değerleri veritabanından alınabilir.

Eğer "Aşağı açılır menü" özelliğini zaman alanına atarsanır, kullanıcı zaman alanı altında tarih seçmek için takvimi açabilir. Bu ayrıca Tablo Denetim alanı içerisindeki zaman alanlarına da uygulanır.

Öneri Simgesi

Zaman alanları yukarı ve aşağı ok tuşları ile kolaylıklar düzenlenebilir. İmlecin bulunduğu konuma bağlı olarak, gün, ay veya yıl ok tuşları ile arttırılabilir veya azaltılabilir.


Tarih Alanlarında Özel Açıklamalar.

Zaman Alanı

Simge

Bir zaman alanı oluşturur. Form bir veritabanına bağlantılı ise formun zaman değerleri veritabanından alınabilir.

Öneri Simgesi

Zaman alanları yukarı ve aşağı ok tuşları ile kolaylıklar düzenlenebilir. İmlecin bulunduğu konuma bağlı olarak, saat, dakika veya saniye ok tuşları ile arttırılabilir veya azaltılabilir.


Dosya Seçimi

Simge

Dosya seçimini etkinleştiren bir düğme oluşturur.

Sayısal alan

Simge

Sayısal bir alan oluşturur. Eğer form bir veritabanına bağlandı ise form içerisindeki sayısal değerler veritabanından sahiplenilir.

Para Birimi Alanı

Simge

Bir döviz alanı oluşturur. Eğer form bir veritabanına bağlandı ise form içerisindeki döviz alanları veritabanın tarafından sahiplenilir.

Desen Alan

Simge

Bir desen alanı oluşturur. Desen alanları düzenleme maskesi ve gerçek maskeden oluşur. Düzenleme maskesi hangi verinin girilebileceğini belirler. Gerçek maske formu yüklerken desen alanının içeriklerini belirtir.

Not Simgesi

Desen alanlarını HTML biçiminde dışa aktarmalara dahil edilmez.


Grup Kutusu

Simge

Görsel olarak bir takım denetimleri gruplamak için bir çerçeve oluşturur. Grup kutuları, seçenek düğmelerini bir çerçeve içerisinde gruplamanıza olanak sağlar.

Eğer bir grup çerçevesini belgeye eklerseniz, kolayca bir seçenek grubu oluşturmanızı sağlayan Grup Öğe Shiribazı başlar.

Not: Eğer bir grup kutusunu var olan bir denetim üzerine sürüklerseniz ve daha sonra bir denetimi seçmek isterseniz, önce grup kutusunun içerik menüsünü açmalı ve Sırala-Geriye gönder'i seçmelisiniz. Daha sonra tuşları basılı iken denetimi seçin.

Not Simgesi

Grup kutuları sadece görsel etki için kullanılır. Seçenek alanının işlevsel gruplaması isim tanımlaması ile yapılabilir: tüm seneçen alanlarının İsim özellikleri altına onları gruplamak için aynı ismi girin.


Tablo Denetimi

Simge

Bir veritabanı tablosunu göstermek için bir tablo oluşturur. Eğer yeni bir tablo denetimi oluşturursanız Tablo Öğe Sihirbazı gözükür.

Tablo Denetimleri için özel bilgiler.

Gezinti çubuğu

Simge

Bir gezinti çubuğu oluşturur.

Gezinti araç çubuğu veritabanı veya veritabanı form kayıtlarını arasında hareket etmenizi sağlar. Bu gezinti çubuğundaki denetimler LibreOffice içerisindeki varsayılan gezinti çubuğu üzerindeki denetimler ile aynı şekilde çalışır.