Birbirinden Farklı Değerler

Oluşturulan SQL Sorgusu'nun select ifadesini, mevcut sütunda DISTINCT parametresi ile genişletir. Bunun sonucunda birden fazla sayıda ortaya çıkan aynı değerler sadece bir kez listelenir.

Simge

Birbirinden Farklı Değerler