Tablo Adı

Sorgu Tasarımı'nın el alt kısmında "Tablo" gösterir.

Simge

Tablo İsmi