işlevler

"İşlev" satırını Sorgu Tasarımı penceresinin tasarım görünümünün alt bölümünde gösterir.

Simge

İşlevler