Doğrudan SQL komutunu çalıştır

Doğal SQL kipinde, LibreOffice tarafından yorumlanmayan fakat doğrudan veri kaynağına gönderilen SQL komutlarını girebilirsiniz. Eğer bu değişiklikleri tasarım görünümünde göstermezseniz, tekrar tasarım görünümüne geri dönüş yapamazsınız.

Doğal SQL için, SQL karakter dizisi LibreOffice tarafından önceden değerlendirilmeden bağlı veritabanına iletilir. Örneğin, eğer bir veritabanına ODBC arayüzü üzerinden erişirseniz, SQL karakter dizisi ODBC sürücüsü taradından gönderilir ve onun tarafından işlenir.

Simge

Doğrudan SQL komutunu çalıştır

SQl ile Yeni Sorgu Tasarımı içinde izin verilmiş değişikliklerin eşitlendiği normal kipe dönmek için simgeye tıklayın.