Kayıt Bul

Formlarda veya veritabanı tablolarında; veri alanları, liste kutuları ve onay kutuları içinde belirli değerler için arama yapabilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Kayıt Bul simge düğmesi, Tablo Verisi ve Form Tasarımı Araç Çubukları üzerindedir

Simge

Kayıt Bul


Bir tablo ararken, mevcut tablonun veri alanları aranır. Bir form içinde ararken, form ile bağlantılı tablonun veri alanları aranır.

Öneri Simgesi

Burada tanımlanan arama LibreOffice tarafından gerçekleştirilir. Eğer bir veritabanında arama yapmak için SQL sunucusunu kullanmak isterseniz, Form Çubuğu'ndaki Form Tabanlı Süzgeçler simgesini kullanmalısınız.


Arama işlevi tablo denetimleri için de kullanılabilir. Arama işlevi bir tablo denetiminden çağrılıyorken, bağlı veritabanı tablosunun sütunlarına karşılık gelen tüm tablo denetimi sütunlarını arayabilirisiniz.

Bunun için ara

Aramanın türünü belirler.

Metin:

Arama termini kutuya girin veya listeden seçin. İmlecin altındaki metin hali hazırda Metin açılır kutusuna kopyalanmıştır. Bir form içerisinde arama yaparken, sekme ve satır duraklarının işlenemeyeceğine dikkat edin.

Tablo veya formül belgeniz açık olduğu sürece arama teriminiz kaydedilecektir. Eğer birden fazla arama yapıyorsanız ve arama terimini tekrarlamak istiyorsanız, açılır kutudan daha önce kullanılmış bir arama terimini seçebilirsiniz.

Alan içeriği NULL

Veri içermeyen alanların bulunacağını belirler.

Alan içeriği NULL değil

Bulunacak alanların içeriklerinin boş olmadığını belirtir.

Aranacak yer

Arama için alanları belirtir.

Form

Aramanın gerçekleşmesini istediğiniz mantıksal formu belirler.

Not Simgesi

Form çoklu kutusu sadece, mevcut belge birden fazla mantıksal formu olan bir form belgesi ise görünürdür. Tablolarda ya da sorgularda yapılan aramalarda görünmez.


Form belgeleri birden fazla mantıksal form içerebilir. Bunlar bir tabloya bağlanmış bileşenlerdir.

Form çoklu kutusu denetimleri olan mantıksal formların adlarını içerir.

Tüm alanlar

Tüm alanlarda arama yaparç Bir tablo içerisinde arama yapıyorsanız, tablodaki tüm alanlar aranacaktır. Bir form içerisinde arama yapıyorsanız, Mantıksal formun (Form altına girilen) tüm alanları aranacaktır. Eğer tablo denetim alanlarında bir arama yapıyorsanız, geçerli bir veritabanı tablo alanına bağlı tüm sütunlar aranacaktır.

Mevcut mantıksal formun alanlarının form belgesinin alanları ile aynı olması zorunluluğunun olmadığını unutmayın. Eğer form belgesi birden fazla veri kaynağına işaret eden alanlar içeriyorsa (yani birden fazla mantıksal form), Tüm Alanlar seçeneği sadece form belgesi içerisindeki veri kaynaklarına bağlanmış alanlarda arama yapacaktır.

Tek alan

Belirtilen veri alanında arama yapar.

Ayarlar

Aramayı kontrol etmek için ayarları tanımlar.

Konum

Alan içeriği ile arama terimi arasındaki ilişkiyi tanımlar. Takip eden seçenekler kullanılabilir:

alanın herhangi bir yerinde

Aranan kalıbı herhangi bir yerinde bulunduran tüm alanları döndürür.

alanın başlangıcında

Aranan kalıbı alanın başlangıcında bulunduran tüm alanları döndürür.

alanın sonunda

Aranan kalıbı alanın sonunda bulunduran tüm alanları döndürür.

tüm alanda

Aranan kalıbı içeriğinde bulunduran tüm alanları döndürür.


Not Simgesi

Eğer Joker ifade onay kutusu işaretli ise bu fonksiyon kullanılamaz.


Alan biçimini uygula

Belge içerisinde arama yaparken tüm alan biçimlerinin dikkate alınacağını belirtir. Alan biçimlerinin tamamı takip eden özellikler kullanılarak oluşturulmuş görünür biçimlerdir:

  1. tablo tasarım kipinde tüm alan özellikleri için

  2. veri kaynağı görünümünde sütun biçimlendirme üzerinde

  3. formların içerisinde denetim özellikleri üzerinde.

Eğer Alan biçimlendirmesini uygula kutusu işaretlenmiş ise, tablonun veri kaynağı görünümü ya da form oradaki biçimlendirme ayarı kullanılırak aranır. Eğer kutu işaretlenmemişse, veritabanı, veritabanında kayıtlı biçimlendirme kullanılarak aranır.

Örnek:

Veritabanında "DD.MM.YY" biçiminde (örneğin, 17.02.65) kaydedilen bir tarih alanınız vardır. Girdinin biçimi veri kaynağı görünümünde "DD MMM YYYY" (17 Şub 1965) olarak değiştirilir. Bu örneği takip ederek, Şubat 17'yi içeren bir kayıt sadece Alan biçimini uygula seçeneği açıldığında bulunur:

Alan biçimini uygula

Arama kalıbı

açık

"Feb" döndürülür ama "2" döndürülmez.

kapalı

"2" döndürülür, ama "Feb" döndürülmez.


Her zaman alan biçimlendirmesini kullanarak arama yapmanız önerilir.

Aşağıdaki örnekler alan biçimlendirmesi olmadan yapılan aramalardaki bazı durumları gösterir. Bu durumlar kullanılan veritabanına bağlıdır ve sadece belirli varsayılan biçimlendirmeler için gerçekleşir:

Arama sonuçları

Sorun

"5" zaman olarak "14:00:00" döndürür

Alanlar dBASE veritabanları için tanımlanmamıştır ve taklit edilmelidir. Dahili olarak zamanı "14:00:00" olarak göstermek için, 5'e gerek vardır.

"00:00:00" bir standart tarik alanı için tüm kayıtları döndürür

Veritabanı bir tarih değerini dahili olarak depolamak için birleşik tarih/zaman alanı kullanır.

"45.79" ifadesi Konum altındaki tüm alan seçeneği seçildiği halde "45.79" olarak dönmez.

Görünüm gösterimi dahil olarak saklananla eşleşmez. Örneğin, eğer veritabanında 45.789 değeri Sayı/Büyük Noktalı Sayı türünde saklandıysa ve gösterilen biçim sadece 2 basamağı göstermesi için ayarlandıysa, "45.79" değer alan biçimlendirme ile aramalarda döner.


Bu durumda, standart biçimlendirme dahili saklı veriye işaret eden biçimlendirmedir. Bu her zaman kullanıcıya görünür değildir, özellikle veri türlerini taklit etmek için kullanılıyorsa (örneğin, dBASE veritabanındaki zaman alanları). Bu kullanılan veritabanına ve tekil veri türüne bağlıdır. Alan biçimlendirme ile arama eğer sadece gösterileni bulmak istiyorsanız uygundur. Bu, Tarih, Zaman, Tarih/Zaman ve Sayı/Büyük Kayan Noktalı Sayı türündeki alanları içerir.

Bunun yanında, Alan biçimlendirmesini uygula'yı kullanmadan arama yapmak, biçimlendirmenin önemli olmadığı büyük veritabanlarında hızlı olacağından daha uygundur.

Eğer Alan biçimlendirmesini uygula açık iken onay kutularının değerleri için arama yapıyorsanız, işaretli onay kutuları için "1", işaretsiz onay kutuları için "0" ve tanımlanmamış(üç durumla) onay kutuları içinse boş bir karakter dizisi alırsınız. Eğer arama Alan biçimlendirmesini uygula kapalı iken gerçekleştirildiyse, dile-bağımlı varsayılan değerler olan "DOĞRU" ya da "YANLIŞ" değerlerini alırsınız.

Eğer liste kutularını ararken Alan biçimlendirmesini uygula kullanırsanız, liste kutularında gösterilen metinleri bulursunuz. Eğer Alan biçimlendirmesini uygula kullanmazsanız, standart alan biçimine karşılık geen içeriği bulursunuz.

Büyük/küçük harf duyarlı olarak eşit

Arama sırasında büyük küçük harfe dikkat edileceğini belirtir.

Geriye doğru ara

Aramanın sondan başa doğru ters yönde yapılacağını belirler.

En üstten / En alttan

Aramayı tekrar başlatır. İleri yönlü bir arama ilk kayıt ile başlar. Geri yönlü bir arama son kayıt ile başlar.

Genel arama terimi

Takip eden joker karakterleri kullanabilirsiniz:

Joker karakterler

Anlam

Örnek

?

tek bir rasgele karakter yerine

"?loppy" "Floppy" döndürür

"M?ller" Miller ve Moller döndürür

*

0 veya daha fazla rasgele karakter yerine

"*-*" "ZIP-Drive" veya "CD-ROM" döndürür

"M*er" ifadesi "M" ile başlayan ve "er" ile biten tüm girdileri döndürür (örneğin, Miller, Moller, Mather)


Eğer ? veya * karakterlerinin kendilerini aramak isterseniz, önlerine ters bölü işareti koyun: "\?" veya "\*". Yine de bu durum sadece Joker ifadeleri etkinleştirildi ise gereklidir. Seçenek etkin değilse, joker karakterler normal karakterler gibi işlenir.

Genel arama terimi

Düzenli ifadeler ile arama yapar. Burada desteklenen düzenli ifadelerin aynısı aynı zamanda LibreOffice Bul ve Değiştir iletişim penceresi içerisinde de desteklenir.

Düzenli ifadeler ile arama yapmak joker karakterler ile arama yapmaktan daha fazla seçenek sunar. Eğer düzenli ifadeler ile arama yaparsanız, takip eden karakterler joker karakterler ile arama yaptığınızda kullandıklarınıza karşılık gelir:

Joker ifadeler iler arama yap

Düzenli ifadeler ile arama yap

?

.

*

.*


Benzerlik Araması Yap

Ara metinde benzer terimleri bulur. Bu onay kutusunu seçin, ve sonra benzerlik seçeneklerini belirlemek için Benzerlikler düğmesine tıklayın.

Karakter genişliğine uydur (sadece Asya dilleri etkin ise)

Tam genişlik ile yarım genişlik karakter formları arasındaki farkları da kontrol eder.

Benzer sesler (Japonca) (sadece Asya dilleri etkin ise)

Japonca metinlerde arama seçeneklerinde benzer sesler için kontrol imkanı sağlar. Bu onay kutusunu seçin, ve sonra ... düğmesine basarak arama seçeneklerini belirleyin.

Japonca metinlerde benzer sesler için arama seçeneklerini ayarlar.

Eşitmiş gibi davran

Aramada eşitmiş gibi davranılacak seçenekleri belirtir.

Yoksay

Yoksayılacak karakterleri belirtir.

Durum

Durum satırları arama tarafından döndürülen kayıtları gösterir. Eğer arama tablonun sonuna geldiyse (ya da başına), arama otomatik olarak diğer sondan devam eder.

Büyük veritabanlarında, kaydı ters arama sırasında bulmak biraz zaman alır. Bu durumda, durum çubuğu kayıtların halen sayıldığına dair sizi bilgilendirir.

Ara / İptal

Eğer arama başarılı şekilde tamamlandıysa, tablodaki tablodaki karşılık gelen alan vurgulanır. Aramaya Ara düğmesine tıklayarak devam edebilirsiniz. Bir arama sürecini İptal düğmesine tıklayıp iptal edebilirsiniz.

Kapat

İletişim penceresini kapatır. Son aramanın ayarları LibreOffice'ten çıkana kadar kaydedilir.

Eğer birden fazla tablo veya form açık iseher bir belge için farklı arama seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Belgeleri kapattığınız zaman sadece son kapatılan belgenin arama seçenekleri kaydedilir.