Sıralama Kuralı

Gösterilen veri için sıralama kıstası belirtir.

Bu komuta erişmek...

Sıralama Düzeni simge düğmesi, Tablo Verisi ve Form Tasarımı Araç Çubukları üzerindedir

Simge

Sıralama Düzeni


Artan Sırada Sırala ve Azalan Sırada Sırala fonksiyonları tek bir kıstasa göre sıralarken, birden fazla kıstası Sıralama Sırası iletişim penceresi içerisinde birleştirebilirsiniz.

Gerçekleştirilmiş bir sıralamayı Filtre/Sıralama Sıfırla simgesi ile kaldırabilirsiniz.

Sıralama

Bu alanı sıralama kıstası girmek için kullanın. Eğer ve daha sonra alanı altına ilave sıralama kıstasları girerseniz, en yüksek sıradaki kıstasa uyan veri sonraki kıstasa göre sıralanır.

Eğer "Ad" alan adını artan ve "soyad" alan adını azalan şekilde sıralarsanız, tüm kayıtlar ada göre artan şekilde sıralandıktan sonra, adlar arasında, soyada göre azalan şekilde sıralanacaktır.

Alan adı

İçeriği sıralamaya karar verecek veri alanının adını belirler.

Düzenle

Sıralama şeklini belirler (artan ya da azalan).

ve sonra

Diğer alanlardan alt sıralama kıstaslarını belirler.