Yeni Belge

Yeni bir belgeye bir köprü eklerken aynı zaman da yeni belgeyi de oluşturmak için Köprü iletişim pencersi'nde Yeni Belge sekmesini kullanın.

Bu komuta erişmek...

Standart araç çubuğundaki, Köprü simgesine ve ardından Yeni Belge simgesine tıklayın


Yeni Belge

Belgenin adını, yolunu ve türünü bu alanda belirtin.

Şimdi düzenle

Yeni belgenin oluşturulduğunu ve düzenleme için hemen açıldığını belirtir.

Daha sonra düzenle

Belgenin oluşturulduğunu ama doğrudan açılmadığını belirtir.

Dosya

Köprüye tıkladığınızda açılmasını istediğiniz dosya için bir Adres girin.

Yolu Seç

Bir yol seçebileceğiniz Yol Seç iletişim penceresini açar.

Dosya türü

Yeni belgeniz için dosya türünü belirtir.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

"Fare oku nesne üzerinde" ve "köprünün açılması/kapatılması" gibi program kodlu olayları atayabileceğiniz Makro Ata iletişim penceresini açar.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Köprü için bir isim girin. LibreOffice köprüye bir NAME etiketi ekler.