Belge

Herhangi bir Belge içerisindeki köprüler veya belge içerisindeki hedefler Köprü iletişim penceresindeki Belge sekmesi kullanılarak düzenlenebilir.

Bu komuta erişmek...

Standart araç çubuğundaki, Köprü simgesine ve ardından Belge simgesine tıklayın


Belge

Yol

Köprüye tıkladığınızda açılmasını istediğiniz dosya için bir URL girin. Eğer bir hedef belirtmezseniz dosya mevcut dosya veya çerçeveyi açacaktır.

Dosya Aç

Bir dosya seçebileceğiniz penceresini açar.

Belgedeki hedef

Hedef

Köprünün belge içindeki hedefini Yol altında tanımlar.

Belgedeki Hedef

Belgedeki Hedef penceresini açar.

URL

Yol ve Hedef girdilerinin sonucu olan Adresi tanımlar.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

"Fare oku nesne üzerinde" ve "köprünün açılması/kapatılması" gibi program kodlu olayları atayabileceğiniz Makro Ata iletişim penceresini açar.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Köprü için bir isim girin. LibreOffice köprüye bir NAME etiketi ekler.