Posta

Posta sayfasında Köprü penceresine tıklayarak eposta adresleri için köprüleri düzenleyebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Standart araç çubuğundaki, Köprü simgesine tıklayın, Posta simgesine tıklayın


Posta

Alıcı

İlgili e-posta adresini köprüye atar. Belgedeki yeni köprüye tıklandığında, alıcısı Alıcı alanında belirtilen adres olan yeni bir ileti belgesi açılır.

Veri Kaynakları

Veri kaynağı tarayıcısını gösterir veya saklar. Veri kaynağı tarayıcısından alıcının Eposta veri alanını Alıcı metin alanına sürükleyin.

Konu

Yeni ileti belgesinin konu satırına girilen konuyu belirler.

Diğer ayarlar

Hedef Çerçeve

Bağlanmış dosyanın açılacağı çerçeve ismini girin veya önceden tanımlanmış bir çerçeveyi listeden seçin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, bağlanmış dosya mevcut tarayıcı penceresinde açılacaktır.

Form

Köprünün metin olarak mı düğme olarak mı ekleneceğini belirtir.

Olaylar

"Fare oku nesne üzerinde" ve "köprünün açılması/kapatılması" gibi program kodlu olayları atayabileceğiniz Makro Ata iletişim penceresini açar.

Metin

Köprü için görünür metin mi yoksa düğme mi atanacağını belirtir.

İsim

Köprü için bir isim girin. LibreOffice köprüye bir NAME etiketi ekler.