Veri Düzenle

Mevcut veritabanı tablosunun düzenleme kipini açar veya kapatır.

Simge

Veri Düzenle

Ağ Üzerindeki Veritabanlarını Düzenlemek

Birden fazla kişi tarafından kullanılan veritabanında değişiklikler yapmak için, uygun erişim izinlerine sahip olmalısınız. Dış bir veritabanında değişiklikler yaptığınızda, LibreOffice'de yapılan değişikliklerin saklandığı bir ara veritabanı yoktur. Değişiklikler doğrudan veritabanına yollanır.