Döndür

Seçili nesneyi döndürür.

Döndürmek istediğiniz yöne köşe işlecini sürükleyin.

Simge

Döndür