Metin yönü soldan sağa

Metnin yatay yönünü belirler

Simge

Metin yönü soldan sağa