Tasarım Kipini Aç/Kapat

Tasarım kipini açar ya da kapatır. Bu işlev Tasarım ve Kullanıcı kipleri arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlar. Form denetimlerini düzenlemek için etkinleştirin, form denetimlerini kullanmak için kapatın.

Bu komuta erişmek...

Form Denetimleri veya Form Tasarımı araç çubuğunu açın, tıklayın

Simge

Tasarım Kipi Açık/Kapalı


Not Simgesi

Tasarım Kipinde Aç işlevine dikkat edin. Eğer Tasarım Kipinde Aç etkin ise, belge kaydedildiği duruma bakılmaksızın her zaman Tasarım kipinde açılır.


Eğer formunuz bir veritabanına bağlı ise ve Tasarım kipini kapattıysanız, Form Çubuğu belge penceresinin en alt boşluğunda gösterilir. Form Özellikleri içerisindeki veritabanına bağı düzenleyebilirsiniz.