Sekme Sırası

Sekme Sırası iletişim penceresi içerisinde kullanıcı tab tuşuna bastığında kontrol alanlarının odaklanmasını değiştirebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Form Denetimleri araç çubuğunu açın, tıklayın

Simge

Etkinleştirme sırası


Eğer bir belgeye form öğeleri eklenirse, LibreOffice, Tab tuşu kullanıldığında bir denetimden diğerine hangi sıra ile ilerleneceğine otomatik olarak karar verir. Eklenen her yeni denetim otomatik olarak sıralı dizinin sonuna eklenir. Sekme Sırası iletişim penceresinde, bu sıralı dizinin sırasını ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca kontrolün dizin değerini ona özel özellikleri kullanarak kontrolün Özellikler iletişim penceresi içerisindeki Sırala altına istenen değeri girerek tanımlayabilirsiniz.

Bir grup içindeki radyo düğmesine Tab tuşu ile ancak radyo düğmelerinden birisi "seçili" olarak ayarlandıysa erişilebilir. Eğer hiçbir radyo düğmesinin "seçili" olarak ayarlanmadığı bir grup radyo düğmesi tasarladıysanız, bir kullanıcı, gruba ya da radyo düğmelerinden herhangi birine klavye kullanarak erişemez.

Denetimler

Form içerisindeki tüm kontrolleri listeler. Bu kontroller yukarıdan aşağı tab tuşu ile verilen sırada seçilebilir. Sekme sırasındaki İstenen konumu atamak için Kontroller listesinden bir kontrol seçin.

Yukarı taşı

Seçilen denetimi sekme sırasında bir konum yukarı çekmek için Yukarı Taşı düğmesine tıklayın.

Aşağı taşı

Seçilen denetimi sekme sıralamasında bir alt konuma çekmek için Aşağı Taşı düğmesine tıklayın.

Otomatik sıralama

Denetimleri belgedeki konumlarına göre otomatik olarak sıralamak için Otomatik Sıralan düğmesine basın.