Veri

Veri sekme sayfası, forma bağlanmış olan veritabanına atıf yapan form özelliklerini tanımlar.

Formun üzerine inşa edildiği veri kaynağını tanımlar ya da verinin kullanıcı tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğini belirler. Sırlama ve filtreleme işlevlerinin dışında, bir altform oluşturmak için gerekli tüm özellikleri bulacaksınız.

Bu komuta erişmek...

Seçilmiş form elemanın kısayol menüsünü açın - Form - Genel sekme sayfasını seçin

Form Denetimleri veya Form Tasarımı araç çubuğunu açın, Form simgesine tıklayın - Veri sekmesi


Alt alanlara bağlantı

Eğer bir alt form oluşturursanız ana form alanından olası değerlerin saklanacağı değişkeni girin. Eğer bir alt alan bir sorguya dayanıyorsa, sorgu içerisinde tanımladığınız değişkeni girin. Eğer Veri kaynağı alanına SQL ifadesi girerek bir form oluşturursanız, kullandığınız değişkeni girin. Herhangi bir değişken adı seçebilirsiniz. Birden fazla değişken seçmek isterseniz Shift + Enter tuşlarına basın.

Eğer, örneğin, Ana alanları bağla altında Musteri_Id veritabanı alanını ana alan olarak tanımladıysanız, İkincil alanları bağla altında Musteri_ID veritabanı alanı değerlerinin saklanacağı değişken adını tanımlayabilirsiniz. Eğer bu değişkeni kullanaran Veri kaynağı kutusu içerisinde bir SQL ifadesi tanımlarsanız, ilişkili değerler alt formda gözükecektir.

Ana alanlara bağlantı

Eğer bir alt form oluşturursanız, ana ve alt form arasında ver eşleşmesini sağlayacak olan ana formun veri alanını girin. Birden fazla değer girmek için, her bir girdi satırından sonra Shift + Enter tuşlarına basın.

Alt form bir SQL sorgusuna dayanır, daha net olarak, Parametre Sorgusuna. Eğer bir alan adı Ana alanları bağla kutusuna girildiyse, ana formdaki bu alandaki veri İkincil alanları bağla içine girmeniz gereken bir değişkene okunur. Uygun bir SQL bildiriminde, bu değişken alt formun işaret ettiği tablo verisi ile kıyaslanır. Farklı olarak, sütun adlarını Ana alanları bağla kutusuna girebilirsiniz.

Şu örneği düşünün:

Formun dayandığı veritabanı tablosu, her bir müşterinin veri alanında "Mus_ID" ismiyle tekil bir numara verildiği, örneğin, bir müşteri veritabanı ("Musteri"). Müşterilerin siparişleri başka bir veritabanında işlenir. Artık her bir müşterinin siparişini forma girdikten sonra görmek istiyorsunuz. Bunu yapmak için bir alt form oluşturmalısınız. Ana alanları bağla altında müşteri veritabanından müşteriyi açık şekilde tanımlayan veri alanını, yani Mus_ID girin. İkincil alanları bağla altında Cus_ID alanı değerinin atanacağı değişkeni, örneğin, x girin.

Alt form her bir müşteri IDsi (Musteri_ID->x) için siparişler tablosundan ("Siparisler")uygun veriyi göstermelidir. Bu durum sadece her bir siparişin siparişler tablosunda tek bir müşteri atanması ile mümkün olur. Farklı olarak, Musteri_ID isimli başka bir alan kullanabilirsiniz, yine de ana formdaki aynı alan ile karışmaması için alan Musteri_Numarası olarak isimlendirilir.

Şimdi "Siparisler" tablosundaki Musteri_Numarasi ile "Musteriler" tablosundaki Musteri_ID'yi kıyaslayın, bu da örneğin x değişkenini takip eden SQL ifadesi kullanılarak yapılabilir:

SELECT * FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (eğer alt formun siparişler tablosundaki bütün veriyi göstermesini isterseniz)

ya da:

SELECT Oge FROM Siparisler WHERE Musteri_Numarasi =: x (eğer alt formun siparişler tablosundan sadece "Oge" alandaki veriyi göstermesini isterseniz)

SQL ifadesi ya Veri kaynağı alanına girilebilir veya alt form oluşturmak için uygun parametre sorgusu oluşturabilirsiniz.

Değişikliklere izin ver

Verinin değiştirilebileceğini belirler.

Dönüş

Gezintinin sekme tuşu kullanılarak nasıl yapılacağını belirtir. Sekme tuşunu kullanarak form içerisinde ileri gidebilirsiniz. Aynı anda Shift tuşuna basarsanız, gezinti ters yönde gerçekleşecektir. Eğer son (veya ilk) alana ulaşır ve sekme tuşuna basarsanız, çeşitli etkileri olur. Tuş kontrolünü takip eden seçenek ile tanımlayın:

Seçenek

Anlam

Varsayılan

Bu ayar var olan bir veritabanı bağlantısını takip bir çember tanımlar: Eğer form bir veritabanı bağlantısına sahipse, Sekme tuşu, varayılan olarak, en son alandan (Tüm Kayıtlara bakın) çıkarken sonraki veya önceki kayda bir değişiklik ilklendirecektir. Eğer hiç bir veritabanı bağlantısı yoksa sonraki/önceki form gösterilir (Mevcut Sayfaya bakın).

Tüm kayıtlar

Bu seçenek sadece veritabanı formlarına uygulanır ve tüm kayıtlarda gezinti için kullanılır. Eğer Tab tuşunu formun son alanından çıkmak için kullanırsanız, mevcut kayıt değişir.

Etkin kayıt

Bu seçenek sadece veritanabı formalarına uygulanır ve mevcut kayıt içinde gezinmek için kullanılır. Formun son alanından çıkış için Tab tuşunu kullanırsanız mevcut kayıt değiştirilir.

Mevcut sayfa

Formun son alanından çıkarken imleç sonraki formun ilk alanına atlar. Bu durum HTML formları için standarttır, bu yüzden bu seçenek özellikle HTML formları ile ilgilidir.


Eklemelere izin ver

Verinin eklenebileceğini belirler.

Gezinti çubuğu

Formun en altındaki çubuktaki gezinti fonksiyonları kullanılabilir mi diye belirtir.

"Ana Form" seçeneği alt formlar için kullanılır. Eğer bu seçeneği bir alt form için seçerseniz, eğer imleç bir alt form içerisinde ise ana formun kayıtlarını kullanarak gezinebilirsiniz. Bir alt form ana forma 1:1 ilişkisi ile bağlıdır, dolayısı ile gezinme daime ana form içerisinde gerçekleşir.

SQL komutunu analiz et

SQL ifadesinin LibreOffice tarafından incelenip incelenmeyeceğini belirler. Evet olarak ayarlanmışsa, İçerik liste kutusunun yanındaki ... düğmesine basabilirsiniz. Bu, bir veritabanı sorgusunu grafiksel olarak oluşturabileceğiniz iletişim penceresini açar. Bu pencereyi kapattığınızda, oluşturulan sorgu için SQL ifadesi, İçerik liste kutusuna eklenecektir.

Sadece veri ekle

Formun sadece yeni veri girişine mi (Yes) veya diğer özelliklerede mi izin verdiğini (Hayır) belirtir.

Not Simgesi

Eğer Sadece veri ekle "Evet"e ayarlıysa verinin değiştirilmesi veya silinmesi mümkün değildir.


Silmeye izin ver

Verinin silinebileceğini belirler.

Süzgeç

Formdaki veriyi süzmek için gerekli durumları girin. Süzgeç tanımları WHERE ifadesi olmadan, SQL kuralları gibidir. Örneğin, "Murat" ön isimli tüm kayıtları görmek istiyorsanız, veri alanına şunu yazın: Forename = 'Murat'. Ayrıca durumları da birleştirebilirsiniz: Forename = 'Murat' OR Forename = 'Pelin'. Bu durumlardan herhangi biri ile eşleşen tüm kayıtlar gösterilecektir.

Süzme işlevi kullanıcı kipinde, Form Gezinti Çubuğu üzerindeki Otomatik Süzgeç ve Varsayılan Süzgeç simgeleriyle kullanılabilir.

Sırala

Form içerisinde veriyi sıralamak için durumu belirtir. Sıralama durumlarının özellikleri ORDER BY cümleciği kullanılmadan SQL komutlarını takip eder. Örneğin, eğer bir veritabanı kayıtlarının bir alan içerisinde artan sırada sıralanmasını ve başka bir alanda azalan sıralanmasını isterseniz, OnIsim ASC, Isim DESC girin (OnIsim ve Isim alanlarının veri alanlarının ismi olduğu varsayılıyor).

Sırlamak için Form Gezgini Çubuğu üzerindeki uygun simgeler Kullanıcı kipinde kullanılabilir: Artan Sırada Sırala, Azalan Sırada Sırala, Sırala.

Veritabanı

Formun başvurması gereken veri kaynağını tanımlar. Eğer ... düğmesine basarsanız, veri kaynağını seçebileceğiniz iletişim penceresini açarsınız.

İçerik

Form için kullanılacak içeriğe karar verir. İçerik var olan bir tablo ya da sorgu (daha önceden bir veritabanında oluşturulmuş) olabilir, ya da bir SQL-ifadesi ile tanımlanabilir. Bir içerik girmeden önce, türünü İçerik türü'nde tanımlamalısınız.

Eğer İçerik Türü'nde "Tablo" ya da "Sorgu" seçmişseniz, kutu seçili veri tabanında kurulu tüm tabloları ve sorguları listeler.

İçerik türü

Veri kaynağının, var olan bir veritabanı tablosu ya da sorgu mu olacağını, yoksa formun bir SQL ifadesine bağlı olarak mı oluşturulacağını tanımlar.

Eğer "Tablo" ya da "Sorgu" seçerseniz, form İçerik altında belirlediğiniz tablo ya da sorguya başvurur. Eğer yeni bir sorgu ya da altform oluşturmak isterseniz, "SQL" seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda SQL sorgusu için ifadeyi ya da altformu, doğrudan Veri sekme sayfası Denetim özelliklerindeki Liste İçeriği kutusuna girebilirsiniz.

Alt form nedir?

Formlar bir veritabanı tablosunu veya sorgusunu temel alarak oluşturulurlar. Verileri hoş bir şekilde görüntülerler ve veri girişi ve düzenlemesi için kullanılabilirler.

Eğer bir tablo veya sorgu içerisindeki veriye işaret eden ve ilave olarak da başka bir tablodan veri gösterebilen bir form isterseniz bir alt form oluşturmalısınız. Örneğin, bu alt form başka bir veritabanı tablo verisini gösteren bir metin kutusu olabilir.

Bir alt form ana formun ek bir bileşenidir. Ana form "ana form" veya "ana" olarak isimlendirilebilir. Alt formlar birden fazla tabloya bir tablodan erişmek istediğiniz sürece gereklidir. Her bir ek tablo kendi alt formuna ihtiyaç duyar.

Bir form oluşturduktan sonra bir alt forma dönüştürülebilir. Bunu yapmak için Tasarım Kipine geçin ve Form Gezginini açın. Form Gezgini içerisinde, bir formu (alt forma dönüşecek olan) diğer bir form üzerine (ana forma dönüşecek olan) sürükleyin.

Belgenizin kullanıcıları alt formu olan formları görmeyeceklerdir. Kullanıcı sadece verinin girildiği veya mevcut verinin görüntülendiği bir belge görür.

Master form içerisinde veri alanlarından ana alanları bağ tanımlayın. Alt form içerisinde, ikincil alan bağı, ana alanı bağının içeriği ile eşleşen bir alan olarak ayarlanabilir.

Kullanıcı veri içerisinde gezinirken, form her zaman mevcut veri kaydını gösterir. Eğer tanımlanmış alt formlar varsa, alt formların içeriği yaklaşık 200mslik bir gecikme ile gösterilecektir. Bu gecikme hızlı bir şekilde ana formun veri kayıtlarına gözatmanızı sağlar. Eğer gecikme süresi içerisinde sonraki ana veri kaydına gezinirseniz, alt form verisinin çekilmesine ve gösterilmesine gerek kalmaz.