Veri

Veri sekme sayfası seçilen kontrol için veri kaynağı atamanıza izin verir.

Bu komuta erişmek...

Seçilmiş form elemanın kısayol menüsünü açın - Denetim - Veri sekme sayfasını seçin

Form Denetimleri veya Form Tasarımı araç çubuğunu açın, Denetim simgesine tıklayın - Veri sekmesi


Not Simgesi

Veritabanı bağlantısı olan formlar için, Form Özelliklerinde ilgili veritabanı tanımlanır. Bunun için işlevleri Veri sekme sayfasında bulacaksınız.


Bir kontolün Veri sekme sayfasındaki olası ayarlar ilgili kontole bağlıdır. Sadece mevcut kontrol ve içerik için kullanılabilir seçenekleri göreceksiniz. Şu alanlar kullanılabilirdir:

BOŞ olan dizileri boşalt

Bir boş karakter dizisi girdisinin nasıl işleneceğini tanımlar. Eğer Evet olarak ayarlanırsa, sıfır uzunluğundaki karakter dizisi girdisi BOŞ değeri olarak kabul edilecektir. Eğer Hayır olarak ayarlanırsa, yapılan her girdi herhangi bir çevirme işlemi olmadan olduğu gibi kabul edilecektir.

Bir boş karakter dizisi uzunluğu sıfır olan bir karakter dizisidir (""). Normal koşullarda BOŞ değeri ile boş karakter dizisi aynı değildir. Genel olarak., BOŞ değeri tanılanmayan bir değer, bilinmeyen bir değer ya da "henüz hiçbir değer girilmedi" durumlarını göstermek için kullanılır.

Veritabanı sistemleri bir BOŞ değerini farklı şekillerde işleyebilirler. Kullandığınız veritabanının belgelendirmesine bakın.

Bağlantılı hücre

Çalışma sayfasındaki bağlantılı hücreye başvuruyu belirtir. Anlık durum veya kontrol içeriği hücre içeriğine bağlanmıştır. Aşağıdaki tablolar kontrolleri ve karşılık gelen bağlantı tiplerini listeler:

Bağlantılı hücreli onay kutusu

İşlem

Sonuç

Onay kutusunu seçin

TRUE bağlantılı hücreye girildi

Onay kutusu seçimini kaldır

FALSE bağlantılı hücreye girildi

Üç konumlu onay kutusu "belirsiz" konumuna seçildi

#NV bağlantılı hücreye girildi

Bir sayı ya da bağlantılı hücrede bir sayı döndüren bir formuül girin

Eğer girilen değer DOĞRU ise ya da 0 değilse: Onay kutusu seçilir
Eğer girilen değer YANLIŞ ya da 0 ise: Onay kutusundaki seçim kaldırılır

Bağlantılı hücreyi temizleyin, ya da metin girin, ya da bir hataya ya da bir metine dönen bir formül girin

Eğer onay kutusu üç durumlu bir onay kutusu ise "belirsiz" olarak ayarlanır, aksi halde onay kutusunun seçimi kaldırılır.

Kutuyu seçin. Başvuru değer kutusu metin içeriyor.

Başvuru değer kutusundaki metin hücreye kopyalandı.

Kutunun seçimini kaldır. Başvuru değer kutusu metin içeriyor.

Hücreye boş bir dizilim kopyalandı.

Başvuru değer kutusu metin içeriyor. Aynı metni hücreye girin.

Onay kutusu seçildi.

Başvuru değer kutusu metin içeriyor. Hücreye başka bir metin girin.

Onay kutusu seçimi kaldırıldı.


Bağlantılı hücreli seçenek düğmesi (radyo düğme)

İşlem

Sonuç

Seçenek düğmesini seçin

TRUE bağlantılı hücreye girildi

Başka bir seçenek düğmesi seçildiğinden seçenek düğmesinin seçimi kaldırıldı

FALSE bağlantılı hücreye girildi

Bir sayı ya da bağlantılı hücrede bir sayı döndüren bir formuül girin

Eğer girilen değer DOĞRU ise ya da 0 değilse: Seçenek düğmesi seçilir
Eğer girilen değer YANLIŞ ya da 0 ise: Seçenek düğmesinin seçimi kaldırılır

Bağlantılı hücreyi temizleyin, ya da metin girin, ya da bir hataya ya da bir metine dönen bir formül girin

Seçenek düğmesinin seçimi kaldırıldı

Seçenek düğmesine tıklayın. Başvuru değer kutusu metin içeriyor.

Başvuru değer kutusundaki metin hücreye kopyalandı.

Aynı grup için başka birseçenek düğmesine tıklayın. Başvuru değer kutusu metin içeriyor.

Hücreye boş bir dizilim kopyalandı.

Başvuru değer kutusu metin içeriyor. Aynı metni hücreye girin.

Seçenek düğmesi seçildi.

Başvuru değer kutusu metin içeriyor. Hücreye başka bir metin girin.

Seçenek düğmesi silindi.


Bağlantılı hücreli metin kutusu

İşlem

Sonuç

Metin kutusuna metni girin

Metin bağlantılı hücreye kopyalandı

Metin kutusunu temizle

Bağlantılı hücre silindi

Bağlantılı hücreye metin veya sayı girin

Metin kutusuna metin veya sayı kopyalandı

Bağlantılı hücreye bir formül girin

Formül sonucu metin kutusuna kopyalandı

Bağlantılı hücreyi temizle

Metin kutusu temizlendi


Bağlantılı hücreli sayısal ve biçimlendirilmiş alan

İşlem

Sonuç

Alana bir sayı girin

Sayı bağlantılı hücreye kopyalandı

Alanı temizle

0 değeri bağlantılı hücreye atandı

Bir sayı ya da bağlantılı hücrede bir sayı döndüren bir formuül girin

Sayı alana kopyalandı

Bağlantılı hücreyi temizleyin, ya da metin girin, ya da bir hataya ya da bir metine dönen bir formül girin

Alana 0 değeri atandı


Bağlantılı hücreli liste kutusu

Liste kutuları iki farklı bağlantı kipi destekler, "Bağlantılı hücre içerikleri" özelliğine bakın.

 1. Bağlantılı içerikler: Seçilen liste kutusu girdisi içeriği ile hücre içeriğini eşitle.

 2. Bağlantılı seçim konumu: Liste kutusunda seçili tekil öğenin konumu hücredeki nümerik değere eşitlenir.

İşlem

Sonuç

Tek bir liste maddesi seçin

İçerikler bağlantılı: Nesnenin metni bağlantılı hücreden kopyalandı.

Seçim bağlantılı: Seçilen öğenin konumu bağlantılı hücreye kopyalanır. Örneğin, eğer 3. öğe seçilirse, 3 sayısı kopyalanır.

Çoklu liste maddesi seçin

#NV bağlantılı hücreye girildi

Tüm liste maddelerinin seçimlerini kaldır

İçerikler bağlantılı: Bağlantılı hücre silindi

Seçim bağlantılı: Bağlantılı hücreye 0 değeri girildi

Bağlantılı hücreye bir metin veya sayı girin

İçerikler bağlantılı: Eşit bir liste maddesi bul ve seç

Seçim bağlantılı: Belirlenen konumdaki (ilk öğe için 1 ile başlar) liste öğesi seçildi. Eğer bulunamazsa, tüm öğe seçimleri kaldırılır.

Bağlantılı hücreye bir formül girin

Formül sonucu ve bağlantı kipi ile eşleşen bir liste öğesini bul ve seç

Bağlantılı hücreyi temizle

Liste kutusundaki tüm maddelerin seçimlerini kaldır

Liste kaynak aralığının içeriğini değiştir

Liste kutusu öğeleri değişime bağlı olarak güncellenir. Seçim korunur. Bu bağlantılı hücrede bir değişime sebep olabilir.


Bağlantılı hücre ile açılır kutu

İşlem

Sonuç

Çoklu kutunun düzenleme alanına metni girin, ya da açılır listeden bir girdi seçin.

Metin bağlantılı hücreye kopyalandı

Çoklu kutunun düzenleme alanını temizleyin

Bağlantılı hücre silindi

Bağlantılı hücreye bir metin veya sayı girin

Metin ya da sayı çoklu kutunun düzenleme alanına kopyalanır

Bağlantılı hücreye bir formül girin

Formül sonucu çoklu kutunun düzenleme alanına kopyalanır

Bağlantılı hücreyi temizle

Açılır kutunun düzenleme alanı silindi

Liste kaynak aralığının içeriğini değiştir

Değişime göre açılır liste öğeleri güncellenir. Çoklu kutunun düzenleme alanı ve bağlı hücreler değiştirilmez.


Bağlantılı hücrenin içeriği

Bir liste kutusunu bir çalışma sayfasındaki bağlantılı hücreye bağlama kipini seçin.

 1. Bağlantılı içerikler: Seçilen liste kutusu girdisinin metin içeriklerini hücre içerikleri eşitle. "Seçilen girdi"'yi seçin

 2. Bağlantılı seçim konumu: Liste kutusunda seçili tekil öğenin konumu hücredeki nümerik değere eşitlenir. "Seçilen girdinin konumu"'nu seçin

Başvuru değeri (açık)

Seçenek tuşlarına ve onay kutularına bir kaynak değer atayabilirsiniz. Kaynak değer web formu gönderilirken sunucuya iletilecektir. Veritanabı formlarında buraya girilen değer kontrol alanına atanmış veritabanına yazılacaktır.

Web formları için başvuru değerleri

Eğer bir web formu tasarlıyorsanıız ve kontrolun durumu hakkındaki bilgi bir sunucuya iletilecekse kaynak değerleri faydalıdır. Eğer kullanıcı kontrole tıklarsa karşılık gelen kaynak değeri sunucuya yollanır.

Örneğin, eğer "bayan" ve "bay" seçenekleri için iki kontrol alanınız varsa ve "bayan" alanı için 1 akyank değerini ve "bay" alanı için 2 kaynak değeri atamışsanız, eğer kullanıcı "bayan" alanına tıklarsa 1 değeri ve "bay" alanına tıklarsa 2 değeri sunucuya yollanacaktır.

Veritabanı formları için başvuru değerleri

Veritabanı formları için, bir seçeneğin ya da onay kutusunun durumu bir kaynak değeri ile veritabanında saklayarak belirleyebilirsiniz. Örneğin "sürdürülüyor", "tamamlandı" ve "yeniden gönderme" gibi üç seçeneğiniz ve bunlara karşılık gelen, "Yapılacak", "TAMAM", ve "YG" gibi üç değeriniz varsa, ilgili seçenek tıklandığında ona karşılık gelen kaynak değer veri tabanında belirecektir.

Başvuru değeri (kapalı)

Çalışma sayfalarındaki onay kutuları ve seçenek tuşları mevcut belgedeki hücrelere sınırlandırılabilir. Kontrol etkinse, Kaynak değeri (açık) için girdiğiniz değer hücreye kopyalanır. Kontrol devredışı ise, Kaynak değeri (kapalı) değeri hücreye kopyalanır.

Kaynak hücre aralığı

Bir çalışma sayfasındaki bir liste kutusu ya da çoklu kutu için girdileri içeren bir hücre aralığı girin. Eğer çoklu sütunlu bir aralık girerseniz, sadece en soldaki sütunun içeriği kontrolü doldurmak için kullanılır.

Liste içeriklerinin türü

Liste kutusu ve çoklu kutudaki listeleri dolduracak veriye karar verir.

"Değer listesi" seçeneği ile, Genel sekmesinin Liste girdileri alanına girilen tüm girdiler kontrolde belirir. Veritabanı formları için, kaynak değerleri kullanabilirisiniz. (Değer Listesi Kullanırken Kaynaklar bölümüne bakın).

Eğer kontrolün içeriği bir veritabanından okunuyorsa, veri kaynağı türüne diğer seçeneklerle karar verebilirsiniz. Örneğin, tablolar ve sorgular arasında seçim yapabilrsiniz.

Süzgeç önerisi

Formunuzu tasarlarken, "Süzgeç önerisi" özelliğini Özellikler iletişim penceresi Veri sekmesindeki her bir metin kutusu için ayarlayabilirsiniz. Süzme kipindeki sonraki aramalarda, bu alanlarda yer alan tüm bilgilerden seçim yapabilirsiniz. Daha sonra, alan içeriği Otomatik Tamamla işlevi ile seçilebilir. Ancak bu işlevin, özellikle büyük veritabanları ile kullanıldığında büyük bellek alanı ve zaman gerektirdiğini ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini unutmayınız.

Veri alanı

Veritabanı formlarını kullanarak, kontrolleri veri alanları ile bağlayabilirsiniz.

Çeşitli seçenekleriniz var:

 1. İlk durum: Formda sadece bir tablo var.

  Görüntülemek istediğiniz içeriğin veri başvuru tablosunu Veri alanı altında belirtin.

 2. İkinci durum: Kontrol SQL sorgusu tarafından oluşturulan alt forma bağlıdır.

  İçeriğinin görüntülenmesini istediğiniz SQL ifadesi alanını, Veri alanı altında belirleyin.

 1. Üçüncü durum: Açılır Kutular

  Çoklu kutular için, kullanıcıların girdiği ya da seçtiği değerin depolanacağı veri kaynağı tablosu alanı Veri alanı altında tanımlanır. Çoklu kutu listesinde görüntülenen değerler, Liste içeriği altında girilen SQL ifadesine bağlıdır.

 2. Dördüncü durum: Liste Kutuları

  Veri kaynağı tablosu görüntülenecek veriyi içermiyor, ancak bir veri kaynağı tablosuna ortak veri alanı ile bağlanmış bir tablo içeriyor.

  Eğer bir liste kutusunun mevcut veri kaynağı tablosuna bağlı bir tablodan veri göstermesini istiyorsanız, Veri alanı altında liste kutusu içeriğinin başvurduğu veri kaynağı alanını belirleyin. Ya da formdaki verinin görüntüsünü kontrol eden veritabanı alanını belirleyebilirsiniz. Eğer iki tablo ortak bir veri alanı üzerinden bağlanabiliyorsa, bu veri alanı diğer tabloya bağlantıyı sağlar. Bu, genellikle biricik kimlik numaralarının depolandığı bir veri alanıdır. Formda içeriği gösterilen veri alanı Liste içeriği altında bir SQL ifadesi ile belirlenir.

Liste kutuları kaynaklar ile çalışır. Ya SQL ifadeleri tarafından bağlanmış tablolar ile (dördüncü durum) ya da değer listeleri ile uygulanır:

Bağlı tablolar aracılığı ile kaynaklar (SQL ifadeleri)

Eğer bir liste kutusunun, formun üzerine inşa edildiği tabloya bir ortak veri alanı ile bağlanmış bir başka tablodaki veriyi göstermesini istiyorsanız, form tablosunun bağlantı alanı Veri alanı altında belirlenir.

Bağlantı, eğer "SQL" ya da "SQL Yerli" seçtiyseniz, Liste İçeriği alanında Liste içeriği türü altında belirlenen bir SQL Select ile oluşturulur. Örneğin, bir "Siparişler" tablosu mevcut form kontrolüne bağlı olsun, ve veri tabanında "Müşteriler" tablosu "Siparişler" tablosuna bağlı olsun. Şu SQL ifadesini kullanabilirsiniz:

SELECT MusteriAdi, MusteriNo FROM Musteriler,

where "MusteriAdi" "Musteriler" bağlı tablosundaki veri alanı, ve "MusteriNo", form tablosu "Siparisler"'e bağlı "Musteriler" tablosunun Veri alanı altında belirlenmiş olan alanıdır.

Değer Listesini Kullanan Başvurular

Liste kutuları için değer listelerini kullanabilirsiniz. Değer listeleri referans değerleri tanımlayan listelerdir. Bu yollaformdaki kontrol doğrudan veritabanındaki içeriği göstermez, bunun yerine değer listesinden atana değerleri görüntüler.

Eğer bir değer listesinin başvuru değerleri ile çalışıyorsanız, formda Veri Alanı altında belirlenen veri alanının içeriği değil de atanan değerler görülür. Eğer Liste içeriği türü altında Veri sekmesinde "Değer Listesi" seçtiyseniz ve Liste girdileri (Genel sekmesinde girilen) altındaki formda, görülebilir liste girdilerine bir başvuru değeri atadıysanız, başvuru değerleri verilen veri alanının veri içeriği ile karşılaştırılır. Eğer bir veri alanının içeriği bir başvuru değerine denk geliyorsa, ilgili liste girdileri formda görüntülenir.

İlişkili alan

Not Simgesi

Özellik tarayıcısında İlişkili alan hücresinin içeriğini silerseniz, sonuç kümesinin ilk alanı veri değişimi ve görüntülenme için kullanılır.


Liste kutularının bu özelliği bir bağlantılı tablonun hangi veri alanının formda gösterileceğini tanımlar.

Eğer bir formdaki liste kutusu bir form tablosuna bağlantılı bir tablonun içeriğini gösterecekse, görüntüye bir SQL komutuyla mı karar verileceğine ya da (bağlantılı tabloya mı erişileceğine Liste içeriği türü alanında tanımlayın. İlişkili alan özelliği ile, liste alanının sorgunun ya da tablonun hangi veri alanına bağlanacağını belirlemek için bir dizin kullanın.

Not Simgesi

İlişkili alan özelliği sadece birden fazla tabloya erişim sağlayan formlar içindir. Eğer form sadece bir tabloya bağlı ise, formda gösterilecek alan doğrudan Ver alanı altında belirlenir. Ancak, liste kutusunun mevcut tabloya ortak bir veri alanı üzerinden bağlı bir tablodaki veriyi göstermesini istiyorsanız, bağlantılı veri alanı İlişkili alan özelliği ile tanımlanır.


Eğer Liste içeriği türü altında "SQL" seçtiyseniz, SQL komutu belirlenecek dizine karar verir. Örnek: Eğer Liste içeriği altında "SELECT Alan1, Alan2 FROM tabloadi" şeklinde bir SQL komutu belirlerseniz, şu tabloya bakın:

İlişkili alan

Bağlantı

-1

Listedeki seçili girdinin dizini Veri alanı altında tanımlanan alana bağlıdır.

{boş} veya 0

"Alan1" veritabanı alanı Veri alanı altındaki belirli bir alana bağlantılıdır.

1

"Alan2" veritabanı alanı Veri alanı altındaki belirli bir alana bağlantılıdır.


Eğer Liste içeriği türü altında "Tabloyu" seçtiyseniz, tablo yapısı belirlenecek dizini tanımlar. Örnek: Eğer Liste içeriği altında bir veritabanı tablosu seçtiyseniz şu tabloya bakın:

İlişkili alan

Bağlantı

-1

Listedeki seçili girdinin dizini Veri alanı altında tanımlanan alana bağlıdır.

{boş} veya 0

Tablonun 1. sütunu Veri alanı altındaki belirlenmiş bir alana bağlantılıdır.

1

Tablonun 2. sütunu Veri alanı altındaki belirlenmiş bir alana bağlantılıdır.

2

Tablonun 3. sütunu Veri alanı altındaki belirlenmiş bir alana bağlantılıdır.


İçerik listesi

Veritabanı formları ile, form öğesi liste içeriği için veri kaynağını belirler. Bu alan veritabanı bağlantısı olmayan belgeleri için bir veri listesi tanımlamak için kullanılabilir.

Veritabanı formları için veri kaynağı, liste ya da çoklu kutu girdilerine karar verir. Seçilen türe göre, veritabanınızda nesneler olduğu sürece, Liste içeriği altında farklı veri kaynakları için seçenekleriniz vardır. Liste içeriği türleri altında seçilmiş tüm kullanılabilir nesneler burada önerilir. Eğer tür olarak "Değer Listesi" seçtiyseniz, veritabanı formları için kaynakları kullanabilirsiniz. Eğer kontrolün görüntüsü bir SQL komutu ile kontrol ediliyrsa, SQL ifadesi buraya girilir.

SQL idafedeleri örnekleri:

Liste kutuları için bir SQL deyimi aşağıdaki formda olabilir:

SELECT alan1, alan2 FROM tablo,

Burada "tablo" içeriği kontrol listesinde (liste tablosu) görüntülenen tablodur. "alan1" formdaki görünür girdileri tanımlayan veri alanıdır; içeriği liste kutusunda gösterilir. "alan2", eğer İlişkili alan = 1 seçili ise, Veri alanı altında belirtilen alan ile form tablosuna (değer tablosu) bağlanan liste tablosunun alanıdır.

Açılır kutular için bir SQL deyimi aşağıdaki formda olabilir:

SELECT DISTINCT alan FROM tablo,

Burada "alan", içeriği çoklu kutu listesinde gösterilen "tablo" liste tablosunun bir veri alanıdır.

HTML belgeleri için değer listeleri

HTML formları için, Liste içeriği altında bir değer listesi girebilirsiniz. Liste içeriği türü altında "Değer Listesi" seçeneğini seçin. Burada girilen değerler formda görülebilir olmayacaktır, ve görünür girdilere değer atamak için kullanılacaktır. Liste içeriği altında yapılan girdiler <OPTION VALUE=...> HTML etiketine karşılık gelir.

Bir liste kutusu ya da çoklu kutuda seçilen bir girdinin taşınmasıda, hem Girdileri listele altındaki Genel sekmesine girilen formda gösterilen değerlerin listesi, hem de Liste içeriği altında Veri sekmesinde girilen değer listesi, değerlendirmeye alınır: Eğer bir (boş olmayan) metin değer listesinde (<OPTION VALUE=...>) seçilen konumda ise, bu metin iletilir. Aksi halde, (<OPTION>) kontrolünde görüntülenen metin yollanır.

Eğer değer listesi boş bir karakter dizisi içerecekse, "$$$empty$$$" değerini Liste içeriği altında ilgili konuma girin (büyük harf/küçük harfe dikkat). LibreOffice bu girdiyi bir boş karakter dizisi olarak algılır ve girdiyi buna karşılık gelen liste girdisine atar.

Takip eden tablo HTML, JavaScript ve LibreOffice Liste içeriği alanı arasındaki bağlantıyı, "ListBox1" isimli bir örnek liste kutusu kullanarak göstermektedir. Bu durumda, "Madde" formda görünür bir liste girdisini gösterir:

HTML Etiketi

JavaScript

Kontrolün değer listesinde girdi (Liste içeriği)

İletilmiş veri

<OPTION>Madde

Mümkün değil

""

görünür liste girdisi ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Madde

ListBox1.options[0].value="Değer"

"Değer"

Liste girdisine atanan değer ("ListBox1=Value")

<OPTION VALUE="">Madde

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Boş bir dizilim ("ListBox1=")