Genel

Genel sekmesi, form denetiminin genel özelliklerini tanımlamanıza imkan verir. Bu özellikler, deneti türüne göre değişmektedir. Aşağıdaki özelliklerin tamamı her denetim için kullanılabilir değildir.

Bu komuta erişmek...

Seçilmiş form elemanın kısayol menüsünü açın - Denetim - Genel sekme sayfasını seçin

Form Denetimleri veya Form Tasarımı araç çubuğunu açın, Denetim simgesine tıklayın - Genel sekmesi


Not Simgesi

Mevcut form belgesini HTML biçiminde dışa aktarırsanız, mevcut kontrol değerleri değil varsayılan kontrol değerleri dışa aktarılırlar. Varsayılan değerler, kontrolün türüne bağlı olarak, özelliklerin Varsayılan değerinden (örneğin metin alanlarından), Varsayılan durumdan (onay kutuları ve seçim alanları için) ve Varsayılan seçimden (liste kutularından) belirlenir.


Arkaplan rengi

Bir arkaplan rengi çoğu kontrol alanı için kullanılabilir. Eğer Arkaplan rengi'ne tıklarsanız, çeşitli renkler arasından seçim yapmanızı sağlayan bir liste açılacaktır. "Standart" seçeneği sistem ayarlarını kabul eder. Eğer istenen renk listelenmemişse, ... düğmesine Renk iletişim penceresi içinde bir renk tanımlamak için tıklayın .

Artış/Azalış değeri

Döndürme düğme kontrolünün her bir etkinleştirilmesinde eklenecek veya çıkarılacak süreyi tanımlar.

Azami değer

sayısal denetim alanları için, kullanıcının girebileceği azami değeri belirleyebilirsiniz.

Azami kaydırma değeri.

Kaydırma çubuğu kontrolünün en fazla değerini belirtin.

Azami metin uzunluğu

Metin ve açılır kutular için kullanıcının girebileceği azami karakter sayısını tanımlayabilirsiniz. Eğer bu denetim alanı belirsiz ise, varsayılan ayar sıfır olarak değerlendirilecektir.

Eğer denetim veritabanına bağlanmış ve metin uzunluğu veritabanı alan tanımından kabul ediliyorsa, metin uzunluğunu buraya girmemelisiniz. Ayarlar veritabanından sadece denetim özellikleri tanımlanmamışsa kabul edilmektedir.("Tanımlanmamış" durumu).

Azami zaman

Kullanıcı tarafından farklı bir değer girilse bile aşılamayacak zamanı belirler.

Açılır Liste

Açılır liste özelliği olan bir kontrol alanı, bir fare tıklaması ile mevcut form girdileri listesini açan ek bir oka sahiptir. Satır sayısı altında, açılır liste durumunda kaç tane satırın görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Karma alanlar da açılır liste özelliğine sahip olabilir.

Bir tablo kontrolüne sütun olarak eklenen çoklu kutular her zaman varsayılan olarak açılır listedir.

Binler ayracı

Sayısal ve döviz alanları için binlik ayracı kullanılacak mı diye belirleyebilirsiniz.

Bir kayıtta oyna

Seçili Gezinti Çubuğu denetimi içinde eylem öğeşeri gösterilecek mi yoksa saklanacak mı diye belirtir. Eylem öğeleri şunlardır: Kaydı kaydet, Geri al, Yeni kayıt, Kaydı Sil, Yenile.

Biçem

İşaret kutucukları ve Seçenek düğmelerinin 3B görünümde(varsayılan) veya düz görünümde gösterilmesini belirler.

Biçimlendirme

Kontrol için biçim kodunu belirtir. Biçim kodunu seçmek için ... düğmesine tıklayın.

Büyük değişiklik

Kullanıcı kaydırma çubuğunun üzerindeki kaydırma kısmının yanına tıkladığında eklenecek veya çıkarılacak değeri belirtir.

Değer

Saklı denetim içerisinde Değer alrına saklı kontrol tarafından miras alınan veriyi girebilirsiniz. Bu veri form gönderilirken aktarılacaktır.

Değer adımı

Sayısal ve yüzdekil döndürme düğmeleri için değer süreleri önceden atayabilirsiniz. Döndürme düğmesinin yukarı ve aşağı ok tuşlarını değeri arttırmak ve azaltmak için kullanın.

Değiştir

Bir İtme Düğmesinin Değiştirme Düğmesi gibi davranıp davranmadığını belirtir. Değiştir'i "Evet" olarak ayarlarsanız, "seçili" ve "seçili değil" kontrol durumları arasında düğmeye tıklayarak veya boşluk tuşuna basarak geçiş yapabilirsiniz. "Seçili" durumundaki bir düğme "basılı" görünür.

Döndürme Düğmesi

Sayısal alanlar, döviz alanları, tarih ve zaman alanları form içinde döndürme düğmeleri olarak tanımlanabilirler.

Döviz sembolü

Döviz alanı içerisinde, karakteri girerek veya Döviz sembolü özelliği içindeki karakter dizisini girerek döviz sembolünü önceden tanımlayabilirsiniz.

En az zaman

Kullanıcının girebileceği en az zamanı tanımlar.

En büyük tarih

Kullanıcı tarafından tanımlanmış başka bir değer tarafından aşılamayan bir tarih belirtir.

En küçük değer

Sayısal ve döviz alanları için kullanıcın daha küçük değer girmesini engelleyen en küçük bir değer girebilirsiniz.

En küçük kaydırma değeri.

Kaydırma çubuğu kontrolünün en küçük değerini belirtin.

En küçük tarih

Kullanıcının girebileceği en erken tarihi belirler.

Etiket

Etiket özelliği form içerisinde gösterilen denetim alanının etiketini ayarlar. Bu özellik görünen etiketi veya tablo denetim formlarının sütun başlığını belirler.

Yeni bir bildirim oluşturduğunuzda, İsim özelliği içerisinde ön tanımlanmış açıklama denetimleri etiketlemek için varsayılan olarak kullanılır. Etiket, denetim alan ismini ve denetimin sayısal numaralandırmasını (örneğin, CommandButton1) içerir. Başlık özelliği ile denetime başka bir açıklama atayabilirsiniz böylece böylece etiket denetimin işlevini yansıtır. Bu girdiyi kullanıcıya görünen denetime belirleyici bir etiket atamak için değiştirin.

Çok satırlı bir başlık oluşturmak için, açılır kutuyu ok düğmesini kullanarak açın. Bir satır sonunu Shift++Enter tuşlarına basarak girebilirsiniz.

Not Simgesi

Başlık özelliği sadece arayüzde kullanıcıya görünen form öğelerini etiketlemek için kullanılır. Eğer makrolarla çalışırsanız, çalışma zamanında, bir denetimin her zaman İsim özelliği ile adreslendiğini unutmayın.


Etiket alanı

Kontrolün etiketi için kaynağı belirtir. Veritabanındaki alanın ismi yerine etiket alanındaki metin kullanılacaktır. Örneğin, Süzgeç Gezgini'nde Ara iletişim penceresi ve tablo görünümündeki sütun isimleri.

Etiketin bir karakterini hatırlatıcı olarak tanımlamak ve bu sayede kullanıcının bu kontrole klavyedeki ilgili tuşa basarak erişebilmesi için etiketteki ilgili karakterin önüne tilda (~) karakteri ekleyin.

Radyo düğmeleri kullanılırken etiket alanı olarak sadece grup çerçevesinin metni kullanılabilir. Bu metin aynı gruptaki tüm radyo butonlarına uygulanır.

Metin alanının yanındaki ... düğmesine tıklarsanız Etiket Alanı Seçimi iletişim penceresini görürsünüz. Listeden bir etiket seçin.

Bir kontrol ile atandığı etiket alanı arasındaki bağlantıyı kaldırmak için Atama yapma kutusunu işaretleyin.

Etkin

Kontrol alanı "Etkin" (Evet) özelliğine sahipse form kullanıcısı kontrol alanını kullanabilir. Özelliklik kapalı ise etkinleştirilemez (Hayır) ve gri renkle görüntülenir.

Fare tekerleği kaydırma

Kullanıcının bir fare tekerleğini döndürdüğünde değeri değişecek mi diye ayarlar. Asla: değerde değişiklik olmaz. Odaklanıldığında: (varsayılan) Denetim odağa sahip olduğunda, tekerlek denetime işaret ettiğinde ve döndürüdüğünde değer değişir. Her zaman: Hangi denetimin odağa sahip olduğundan bağımsız, tekerlek denetime işaret ederken ve döndürüldüğünde değişir.

Gecikme

Tekrar eden olaylar arasındaki gecikmeyi milisaniye olarak belirler. Tekrar eden olay, siz ok tuşlarına veya kaydırma çubuğunun arkaplanına veya Gezgin Çubuğunun kayıt gezinme tuşlarının birine bastığınızda ve fare tuşunu bir süre için basılı tuttuğunuzda gerçekleşir. Geçerli bir zaman birimi tarafından takip edilen bir eğer girebilirsiniz, örneğin 2 s 500 ms gibi.

Genişlik

Tablo kontrol alanındaki sütun genişliğini LibreOffice modül seçeneklerinde belirtildiği gibi ayarlar. İsterseniz geçerli bir ölçü birimiyle yeni bir değer, örneğin 2cm girebilirsiniz.

Genişlik

Kontrolün genişliğini tanımlar.

Gezinti çubuğu

Gezinti çubuğu tablo denetiminin sol kenarında gösterilecek mi diye belirtir.

Grafikler

Bir görüntü düğmesiniGrafikler özelliği vardır. Grafikler özelliği düğme üzerinde göstermek istediğiniz grafik yolunu ve dosya adını belirtir. Eğer grafiği ... düğmesi ile seçerseniz, yol ve dosya adı metin kutusuna otomatik dahil edilecektir.

Görünür

Canlı kipte denetim görünür olacak mı diye belirtir. Tasarım kipinde, denetim her zaman görünür.

Eğer bu özellik "Evet" (varsayılan) olarak ayarlandıysa denetimin gerçekten de ekranda görüneceği anlamına gelmediğini unutmayın. Bir denetimin etkin görünürlüğü hesaplanırken ek kısıtlamalar uygulanır. Örneğin, Writer içerisinde gizli bir alana yerleştirilmil bir denetim hiç bir zaman görünmez ta ki alanın kendisi görünür olana kadar.

Eğer özellik "Hayır" olarak ayarlanırsa, o zaman denetimin kendisi canlı kipte her zaman gizli olacaktır.

3.1 sürümüne kadar olan eski OpenOffice.orglar bu özelliği kendisinde kullanılmış belgeleri okurken göz ardı edecektir.

Görünür boyut

Kaydırma çubuğu başlığının değerini "birim değer" olarak belirtir. ("En büyük kaydırma değeri" eksi "En küçük kaydırma değeri") / 2 şeklindeki bir değer başlığın arkaplanın ortasını işgal etmesi şekilde sonuçlanır.

0 olarak ayarlanırsa başlığın genişliği yüksekliğine eşit olacaktır.

Hazır maske

Maskeli alanlar ile bir gerçek maske tanımlayabilirsiniz. Bir gerçek maske formun ilk değerlerini içerir ve her zaman form indirildikten sonra görünür. Düzenleme maskesi için bir karakter kod simgesi kullanarak maskelenmiş alana kullanıcının gireceği girdileri tanımlayabilirsiniz.

Not Simgesi

Gerçek maskenin boyu her zaman düzenleme maskesinin boyu kadardır. Eğer durum böyle değilse, düzenleme maskesi ya kısaltılır veya maskenin boyuna tamamlayana kadar boşluklar ile doldurulur.


Hedef Çerçeve

Ayrıca Belgeyi aç ya da web sayfası eyleminin atandığı bir düğmeye basarak açtığını URL'nin gösterileceği hedef çerçevesini de belirleyebilirsiniz).

Eğer alana tıklarsanız, bir sonraki belgenin yükleneceği çerçeveyi belirleyen bir seçeneği listeden seçebilirsiniz. Şu olasılıklar vardır:

Girdi

Anlam

_boş

Sonraki belge boş bir çerçeve içinde oluşturuldu.

_üst

Sonraki belge bir ana çerçeve içerisinde oluşturulacaktır. Eğer ana çerçeve yoksa, belge aynı çerçevede oluşturulur.

_kendisi

Sonraki belge aynı çerçeve içinde oluşturuldu.

_üst

Sonraki belge üst düzeydeki pencere içerisinde oluşturulu, başka bir deyişle, sıralı dizi içerisindeki en yüksek çerçeve içerisinde; eğer mevcut çerçeve bir hali hazırda bir üst pencere ise, belge mevcut çerçeve içerisinde oluşturulur.


Not Simgesi

Çerçeve özelliği veri tabanı formları için değil HTML formları için uygundur.


Hizalamak / Grafik hizalamak

Hizalama seçenekleri, sola hizalanmış, sağa hizalanmış ve ortalanmıştır. Bu seçenekler şu öğeler için kullanılabilir:

  1. Etiket alanlarının başlığı

  2. Metin alanlarının içeriği

  3. Bir tablo kontrolünün sütunlarındaki tablo alanlarının içeriği

  4. Düğmelerde kullanılan grafikler ve metin

    Not Simgesi

    Düğmeler için Hizalama seçeneği Grafik hizalama olarak adlandırılır.


Kaydırma çubuğu

Bir metin kutusuna tanımladığınız kaydırma çubuğu türünü ekler.

Kayıt işaretçisi

Mevcut kayıt ok ile işaretkiyken, ilk sütunun satır başlıklarıyla gösterilmesini belirler.

Kelime kesmesi

Metni birden fazla satırda gösterir. Satır kesmelerini metin kutusunda kullanmanıza izin verir, bu sayede birden çok satırlı metin girebilirsiniz. Satır kesmesini elle girmek için, Enter tuşuna basınız.

Kenarlık

Çerçeveye sahip kontrol alanları ile Kenar özelliğini kullanara form üzerinde gösterilecek kenarı tanımlayabilirsiniz. "Çerçevesiz", "3-D görünüm" veya "Düz" seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Kenarlık rengi

Kenarlık özellikler "düz" olarak ayarlanmış denetimler için kenarlık rengi belirler.

KonumX

Kontrolün X konumunu sabitleyiciye göreceli olarak tanımlar.

KonumY

Kontrolün Y konumunu sabitleyiciye göreceli olarak tanımlar.

Konumlandırma

Seçili Gezinti Çubuğu denetimi içinde konumlandırma öğeleri gösterilecek mi yoksa saklanacak mı diye belirtir. Konumlandırma öğeleri şunlardır: Etiketi kaydet, Kayıt konumu, Kayıt etiket sayısı, Kayıt sayısı.

Küçük değişiklik

Kullanıcı kaydırma çubuğundaki ok simgesine tıkladığında eklenecek ya da çıkarılacak değeri belirtin.

Liste girdileri

Lütfen klavye kontrollerinize kaynak gösteren önerileri not edin.

Önceden tanımlanmış liste girdisi Varsayılan seçme açılan kutusuna girilir.

Not Simgesi

Buraya girilen liste girdilerinin sadece forma dahil olduğunu unutmayın, eğer, Liste İçerik Türü altındaki Veri sekmesi üzerinde, "Değer Listesi" seçildi ise.


Eğer liste girdilerinin veritabanına yazılmasını veya Web formunun alıcılarına gönderilmesini istemiyorsanız, fakat bunun yerine form içerisindeki görünmeyen atanmış değerleri istiyorsanız, değer listesindeki diğer değerlere liste girdilerini atayabilirsiniz. Değer listesi Veri sekmesi üzerinde tanımlanır. Liste İçerikleri Türü altında "Değer Listesi"ni seçin. Daha sonra formun görünen değerlerine atanacak olan değerleri Liste İçerikleri altına girin. Doğru atama için, değer listesindeki sıra ilgilidir.

Not Simgesi

HTML belgeleri için Genel sekmesindeki bir liste girdisi <OPTION> HTML etiketine karşılık gelir; Liste İçerikleri altındaki Veri sekmesine girilen değer listesinin bir girdisi <OPTION VALUE=...> etiketine karşılık gelir.


Maskeyi düzenle

Desen alanlarında karakter kodu belirterek kullanıcının desen alanına ne girebileceğini tanımlayabilirsiniz.

Düzenleme maskesinin uzunluğu mümkün girdi konumlarının sayısını belirler. Kullanıcı düzenleme maskesine uygun olmayan karakterler girerse alanı terkettiğinde girdi reddedilir. Düzenleme maskesini tanımlamak için aşağıdaki karakterleri girebilirsiniz:

Karakter

Anlam

L

Metin olarak sabit değer. Bu konum düzenlemenez. Bu karakter Birebir Maskenin karşılık gelen konumunda gösterilir.

a

a-z ve A-Z arasındaki karakterler girilebilir. Büyük harfler küçük harfe dönüştürülmeyecektir.

A

A-Z arasındaki karakterler girilebilir. Küçük harf girerseniz otomatik olarak biyik harfe dönüştürülecektir

c

a-z, A-Z ve 0-9 arasındaki karakterler girilebilir. Büyük harfler küçük harfe dönüştürülmeyecektir.

C

A-Z ve 0-9 arasındaki karakterler girilebilir. Küçük harf girerseniz otomatik olarak biyik harfe dönüştürülecektir

N

Sadece 0-9 arasındaki rakamlar girilebilir.

x

Tüm yazılabilir karakterler girilebilir.

X

Tüm yazılabilir karakterler girilebilir. Küçük harf girerseniz otomatik olarak biyik harfe dönüştürülecektir.


"__.__.2000" birebir maskesi için, örneğin, "NNLNNLLLLL" düzenleme maskesini tanımlayın böylece kullanıcı tarih girerken sadece dört rakam girebilir.

Metin türü

Metin kutusu veya etiket gibi bir denetim alanında biçimlendirme yaparken satır kesmeleri kullanmanıza olanak verir. Satır kesmesini elle girmek için Enter tuşuna basın. Biçimlendirilmiş metni girmek için "Biçimlendirmeyle Çoklu-satır"ı seçin.

Uyarı Simgesi

Eğer metin türü olarak "Biçimlendirmeyle Çoklu-satır"ı seçtiyseniz, bu denetimi veritabanı alanına bağlayamazsınız.


Not Simgesi

Bu denetim, tablo denetimi içerisindeki metin sütunu için "Çok satırlı girdi" olarak adlandırılır.


Otomatik Doldurma

Otomatik Doldurma işlevi bir girdi yazmaya başladığınızda daha önceki girdilerin bir listesini gösterir.

Parola karakterleri

Eğer kullanıcı bir parola girerse, kullanıcının girdiği karakterler yerine gösterilecek karakterleri belirleyebilirsiniz. Parola Karakteri altında istenen karakterin ASCII kodunu girin. 0'dan 255'e kadar değer girebilirsiniz.

Öneri Simgesi

Karakterler ve onların ASCII kodları Özel Karakterler iletişim penceresinde (Ekle - Özel Karakter)görülebilir.


Salt okunur

Salt okunur özelliği kullanıcının metin girebildiği tüm denetimlere uygulanabilir. Eğer bir veritabanından grafik kullanan bir görüntü alanına salt okunur özelliğini atarsanız, kullanıcı veritabanına başka grafikler ekleyemecektir.

Satır say

Açılır Liste özelliği olan çoklu kutular için, açılır listede kaç tane satırın gösterileceğini belirleyebilirsiniz. Açılır Liste özelliği olmayan kontrol alanlarında, gösterilecek satırlar kontrol alanının boyutu ve yazı tipi boyutu ile belirlenir.

Satır yüksekliği

Tablo denetimleri içinde satır yüksekliği için bir değer girin. Eğer isterseniz değeri kendisinden sonra geçerli bir ölçü birimi ile de girebilirsiniz, örneğin, 2 cm.

Sekme duruşu

Sekme durağı özelliği denetim alanının bir sekme tuşu ile seçilip seçilmeyeceğini belirler. Takip eden özellikler kullanılabilir:

Hayır

Sekme tuşlarını kullanırken, odaklanma denetimi atlar.

Evet

Denetim Tab tuşu ile seçilebilir.


Sekme düzeni

Sekme sırası özelliği form içerisinde Tab tuşuna bastıkça denetimlerin hangi sırada odaklanacağını belirtir. Birden fazla denetim içeren bir formda, odak tab tuşuna bastıkça yeni denetim üzerine hareket eder. Odağın değişimini Sekme sırası altında bir dizin ile tanımlayabilirsiniz.

Not Simgesi

Sekme sırası özelliği Seklı Denetimler için kullanılabilir değildir. Eğer isterseniz, bu özelliği görüntü düğmeleri ve görüntü denetimleri için ayarlayabilirsiniz böylece Tab tuşu ile bu denetimleri seçebilirsiniz.


Bir form oluştururken bu forma eklenmiş denetim alanları için bir dizin otomatik olarak atanır; her bir denetim alanına dizin değeri 1 arttırılarak atanır. Eğer bir denetimin dizinini değiştirirseniz, diğer denetimlerin dizin değerleri otomarik güncellenir. Odaklanılamayan (Sekme durağı = Hayır) öğelere de bir değer atanır. Yine de bu denetimler Tab tuşu kullanılırken atlanır.

Ayrıca farklı kontrollerin indislerini kolaylıkla Sekme Sırası iletişim penceresinde tanımlayabilirsiniz.

Sembol rengi

Denetimlerdeki semboller için renk belirler, örneğin kaydırma çubuğundaki oklar gibi.

Seçimi gizle

Odağın artık bir kontrol üzerinde olmamasına rağmen kontrol üzerindeki seçili metnin seçili olacak mı diye belirtir. Eğer Seçimi sakla'yı "Hayır" olarak ayarlarsanız, odak artık metni içeren kontrol üzerinde değilken, seçili metin seçili olarak kalır.

Simge Boyutu

Seçili Gezinti Çubuğundaki simgelerin büyük veya küçük olacaklarını belirtir.

Süzme / Sıralama

Seçili Gezinti Çubuğu denetimi içinde filtreleme ve sıralama öğeleri gösterilecek mi yoksa saklanacak mı diye belirtir. Fİltreleme ve sıralama öğeleri şunlardır: Artan sırada sırala, Azalan sırada sırala, Sırala, Otomatik filtre, Varsayılan filtre, Filtreyi uygula, Filtreyi sıfırla/sırala.

Tam Biçim

Biçimlendirilmiş içeriği (tarih, zaman vb.) kabul eden kontrol alanları ile bir biçim denetimine sahip olabilirsiniz. Eğer sıkı biçimlendirme fonksiyonu etkinleştirildi ise (Evet), sadece izin verilen karakterler kabul edilir. Örneğin, zaman alanı içerisine, sadece sayılar veya trih ayraçları kabul edilir; klavyenizden yazılan tüm alfabe girdileri göz ardı edilir.

Tarih biçimi

Tarih alanlarıyla tarih okunması için biçim belirleyebilirsiniz.

Not Simgesi

Bütün biçimlendirme alanları(tarih, zaman, para birimi, numara) sizin verileri nasıl girdiğinize bakılmaksınızın seçili biçimde otomatik olarak biçimlendirilir.


Tıklama ile odaklan

Eğer bu seçeneği "Evet" olarak ayarlarsanız, Düğme tıkladığınızda bir odaklanacaktır.

URL

Açık belge veya web sayfası için URL kutusu içerisine URL adresini girin. Adres düğmeye bastığınız zaman açılır.

Eğer fareyi Kullanıcı kipinde düğme üzerine hareket ettirirseniz, başka bir Yardım mesajının girilmediği de bildirildiği durumda, URL genişletilmiş bir öneri olarak gözükür.

Varsayılan değer

Kontrol alanı için varsayılan değeri ayarlar. Örneğin, bir form açıldığında girilecek varsayılan değer.

Sıfırla türü düğme için, Varsayılan değer girdisi sıfırla düğmesi kullanıcı tarafından etkinleştirilirse, kontrolün durumunu tanımlar.

Varsayılan durum

Bir seçeneğin veya işaret kutucuğunun varsayılan olarak seçili olmasını belirler.

Sıfırla tipi bir düğme için, eğer düğme kullanıcı tarafından etkinleştirilmişse denetimin durumunu tanımlayabilirsiniz.

Gruplanmış seçenek alanları için grubun varsayılan ayarlara göre durumu Varsayılan Durum özelliği ile tanımlıdır.

Varsayılan düğme

Varsayılan düğme özelliği karşılık gelen düğmenin Return tuşuna bastığınızda çalışacağını belirtir. Eğer iletişim penceresi veya formu açarsanız ve herhangi bir işlem gerçekleştirmezseniz, bu özellik ile olan düğme varsayılan düğmedir.

Not Simgesi

Bu özellik belge içerisindeki sadece tek bir düğmeye atanmalıdır.


Web sayfa formlarını kullanırken, arama maskelerinde bu özelliğe rasgelmiş olabilirsiniz. Bunlar bir metin alanı ve Gönder türü düğmesi içeren düzenleme maskeleridir. Arama terimi metin alanı içerisine girilir ve düğmenin aktifleştirilmesi ile arama başlatılır Eğer düğme varsayılan düğme olarak tanımlandıysa, yine de, aramayı başlatmak için girdikten sonra basitçe Enter tuşuna basın.

Varsayılan kaydırma değeri

Kaydırma çubuğu için varsayılan kaydırma değerini ayarlar.

Varsayılan metin

Metin kutusu veya açılan kutu için varsayılan değeri ayarlar.

Varsayılan seçim

Liste kutusu girdisini varsayılan girdi olarak tanımlamak için tanımlar.

Sıfırla türündeki bir düğm eiçin, Varsayılan seçim girdisi eğer sıfırla düğmesi kullanıcı tarafından etkinleştirildi ise liste kutusunun durumunu tanımlar.

Bir değer listesi içeren Liste kutusu için, Varsayılan seçim penceresini açmak için ... düğmesine tıklayabilirsiniz.

Varsayılan seçim iletişim penceresinde, liste kutusunu içeren formu açtığınızda seçili olarak işaretlemek istediğini giridileri seçin.

Varsayılan tarih

Varsayılan tarihi ayarlar.

Varsayılan zaman

Varsayılan zamanı ayarlar.

Virgül sonrası haneler

Sayısal ve döviz alanları ile ondalık noktasının sağında gösterilecek basamak sayısını belirtebilirsiniz.

Yardım Adresi

URL yazım denetimi içinde yardım belgesine kaynak gösteren ve kontrol alanın yardımı ile çağrılan bir etiket yığını sağlar. Kontrol alanı için yardım odak, kontrol alanı üzerine konumlandıysa ve kullanıcı F1 tuşuna basarsa açılabilir.

Yardım metni

Kontrol üzerinde bir öneri olarak gösterilecek yardım metni girişi seçeneği sağlar. İpucu fare kontrol üzerine hareket ettiğinde kullanıcı kipindeyken metni gösterir.

URL tipindeki düğmeler için, URL altına girilmiş URL adresi yerine metin genişletilmiş bir öneri olarak gösterilir.

Yardım metni

Her kontrol alanı için ilave bilgi veya açıklayıcı metin belirtebilirsiniz. Bu özellik programcının program koduna daha fazla bilgi ekleyebilmesine yardımcı olur. Bu alan değişkenler veya diğer hesaplama parametreleri gibi bilgiler için kullanılabilir.

Yazı tipi

Görünür metin ve başlıkları olan denetim alanları için, kullanmak istediğiniz göstericiyi seçin. Yazı tipi iletişim penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın. Seçili yazı tipi denetim alan isimlerinde ve verinin tablo denetim alanlarında gösterilmesinde kullanılır.

Yazılabilir

Kontrol alanının belgenin yazıcı çıktısında görünmesini isteyip istemediğinizi belirtir.

Yineleme

Kontrole tıkladığınızda ve fare düğmesini basılı tuttuğunuzda bir kontrolün, örn. dönme düğmesi, olayının tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirler.

Yönlendirme

Seçili Gezinti Çubuğu denetimi içinde gezinti öğeleri gösterilecek mi yoksa saklanacak mı diye belirtir. Gezinti öğeleri şunlarıdr: İlk kayıt, Önceki kayıt, Sonraki kayıt, En son kayıt.

Yönlendirme

Kaydırma çubuğu veya döndürme düğmesi için yatay veya dikey yönlendirmeyi belirtir.

Yükseklik

Kontrolün yüksekliğini tanımlar.

Zaman biçimi

Zaman gösterimi için istediğiniz biçimi tanımlayabilirsiniz.

Çapa

Kontrolün nereye sabitleneceğini tanımlar.

Çoklu seçim

Liste kutusunda birden çok öğe seçmenizi sağlar.

Ölçeklendirme

Resmi kontrole uyacak şekilde yeniden boyutlandırır.

Önek sembolü

Döviz alanlarını kullanırken döviz sembollerinin sayıdan önce mi sonra mı geleceğini belirtir. Varsayılan ayar döviz sembollerinin ön ek olmamasıdır.

Üç-durumlu

Bir onay kutusunun DOĞRU ve YANLIŞ değerlerinden ayrı olarak aynı zamanda ilişkili veritabanındaki SIFIR değerlerini de temsil edip edemeyeceğini belirtir. Bu fonksiyon veritabanı DOĞRU, YANLIŞ ve SIFIR olarak 3 değer kabul ediyorsa kullanılabilirdir.

Not Simgesi

Üç-durumlu özelliği sadece veritabanı formları için tanımlanmıştır, HTML formları için tanımlanmamıştır.


İsim

Her bir kontrol alanı ve her bir form o kullanılarak tanımlanan bir İsim özelliğine sahiptir. İsim Form Gezgini içerisinde gözükecektir ve ismi kullanarak kontrol alanı bir makro içerisinden çağrılabilir. Varsayılan ayar alan etiketini ve sayıyı kullanaran bir isim önerir.

Not Simgesi

Eğer makrolar ile çalışıyorsanız, denetimlerin adlarının eşsiz olduğundan emin olun.


İsim aynı zamanda radyo düğmeleri gibi aynı işleve sahip denetimleri gruplamak için de kullanılır. Bunu yapmak için grubun tüm üyelerine aynı ismi verin: aynı isimdeki denetimler bir grup oluşturur. Gruplanmış denetimler görsel olarak Grup Kutusu kullanılarak temsil edilebilir.

İşlem

Gezinti işlemlerini kendi gezinti düğmeleri veritabanınızı tasarlamak için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo bir düğmeye atayabileceğiniz işlemleri tanımlar.

İşlem

Açıklama

Hiçbiri

Hiçbir işlem gerçekleşmez.

Formu gönder

Mevcut formun diğer kontrol alanlarına girilen veriyi URL altında Form Özellikleri'nde girilen adrese yollar.

PDF dosyasına dışa aktaracağınız zaman formun veri özellikleri "URL" metin belgesi kutucuğuna URL adresini girin.

Formu sıfırla

Diğer denetim alanlarındaki ayarları önceden tanımlı varsayılanlara sıfırlar (Varsayılan Durum, Varsayılan Seçim, Varsayılan Değer).

Belge / web sayfası aç

URL alında belirlenen URL'yi açar. Hedef çerçeveyi tanımlamak için Çerçeve'yi kullanabilirsiniz.

İlk kayıt

Mevcut formu ilk kayıta taşı.

Önceki kayıt

Mevcut formu bir önceki kayıta taşı.

Sonraki kayıt

Mevcut formu bir sonraki kayıta taşır.

Son kayıt

Mevcut formu son kayıta taşır.

Geçerli kaydı kaydet

Gerekirliyse mevcut kaydı kaydeder.

Veri girdisini geri al

Mevcut kayıttaki değişiklikleri geri çevirir.

Yeni kayıt

Satır eklemek için mevcut formu kaydırır.

Kaydı sil

Mevcut kaydı siler.

Formu tazele

Mevcut formun son kaydedilen sürümünü yeniden yükler.


Şununla biten metin satırları:

Metin alanları için metni veritabanı sütununa yazarken kullanılacak satır sonu kodunu seçin.