Kontrol Özellikleri

Seçilen bir kontrolün özelliklerinin düzenlenebileceği bir iletişim penceresi açar.

Bu komuta erişmek...

Seçilmiş form elemanın kısayol menüsünü açın - Denetim menüsünü seçin

Simge

Denetim


Not Simgesi

Tasarım kipinde bir control seçili iken sadece Özellikler iletişim penceresini çağırabilirsiniz.


Eğer Özellikler iletişim penceresine veri girerseniz, bazı açılır çoklu kutular için çoklu satır girdileri mümkündür. Bu, bir SQL ifadesi girilebilen tüm alanları ve metin kutuları ve etiket alanları özelliklerini ilgilendirir. Bu alanları açabilir ve açılan listeye metin girebilirsiniz. Şu kısayol tuşları geçerlidir:

Anahtarlar

Efektler

+Aşağı Ok

Açılır kutuyu açar

+Üst Ok

Açılır kutuyu kapatır

Shift+Enter

Yeni bir satır ekler.

Yukarı ok

İmleci bir önceki satıra taşır.

Aşağı ok

İmleci bir sonraki satıra taşır.

Enter

Alandaki girdiyi tamamlar ve imleci bir sonraki alana taşır.


Liste kutuları ve çoklu kutularda olduğu gibi, alanın sağında yer alan oka tıklayarak listeyi açabilir ya da kapatabilirsiniz. Ancak burada girdi, açılan listeye ya da üsteki metin alanına girilmelidir. Bunun için bir istisna bir liste gösterimi bekleyen özelliklerdir, örneğin, Liste Kutusu ve Çoklu Kutu kontrol alanları için ayarlanabilen Liste Girdileri özelliği. Burada, sadece alan açık iken girdileri düzenleyebilirsiniz.

Genel

Genel sekmesi, form denetiminin genel özelliklerini tanımlamanıza imkan verir. Bu özellikler, deneti türüne göre değişmektedir. Aşağıdaki özelliklerin tamamı her denetim için kullanılabilir değildir.

Veri

Veri sekme sayfası seçilen kontrol için veri kaynağı atamanıza izin verir.

Olaylar

Olaylar sekme sayfasında, makroları bir formun denetim alanlarında oluşan olaylara bağlayabilirsiniz.

Veri (XML Form Belgeleri için)

XML Form belgeleri Özellikler iletişim penceresinin Veri sekmesi bazı XML from ayarları sunmaktadır.