Biçimlendirilmiş alanın özellikleri

Biçimlendirme: Biçimlendirme özelliğini Özellikler: Biçimlendirilmiş Alan iletişim penceresinde Biçimlendirme satırındaki ... düğmsine tıklayarak ayarlayabilirsiniz. sayı Biçimi iletişim penceresi belirecektir.

Eğer biçimlendirilmiş alan veritabanının metin alanına bağlanmış ise, bu alandaki girdiler metin olarak işlenecektir. Eğer biçimlendirilmiş alan sayı olarak gösterilebilen bir veritabanının alanına bağlanmış ise, girdi sayı olarak işlenecektir. Tarih ve zaman da sayı olarak ele alınacaktır.

En küçük değer ve En büyük değer: Biçimlendirilmiş bir alan için en küçük veya en büyük sayısal değerler girebilirsiniz. En küçük ve en büyük değerler varolan verinin çıktısını (Örneğin: En küçük değer 5 ise, ve bağlanmış veritabanı alanı 3 tamsayı değerini taşıyor. Çıktı 5 olacaktır, fakat veritabanındaki değer değiştirilmeyecektir.) ve yeni veri girdisini (Örneğin: En büyük değer 10 ve siz 20 girdiniz. Girdi 10 olarak düzeltilecek ve veritabanınına 10 yazılacaktır) belirler. Eğer değerler En küçük değer ve En büyük değer için doldurulmamışsa hiçbir sınır uygulanmaz. Bir veritabanı metin alanına bağlı biçimlendirilmiş alanlar için bu iki değer ve Varsayılan değer uygulanmaz.

Varsayılan değer: Bu değer yeni kayıtlar için varsayılan değer olarak atanır.