Denetimler

From Denetimleri araç çubuğu etkileşimli form oluşturmak için araçlar içerir. Araç çubuğunu metin, çalışma sayfası, sunum veya HTML belgesi içindeki formlara denetimler koymak için kullanabilirsiniz, örneğin makro çalıştıran bir düğme.

Bu komuta erişmek...

Görünüm - Araç Çubukları - Form Kontrollerini seçin.

Ekle araç çubuğundaki simge (başlangıçta görünme olan bu simgeyi etkinleştirmeniz gerekebilir):

Simge

Denetimler


Not Simgesi

XML Form belgeleri (XForms) aynı kontrolleri kullanır.


Bir form oluşturmak için, bir belge açın ve Form Denetimleri araç çubuğunu form denetimleri tanımlamak ve eklemek için kullanın. Eğer isterseniz, formu bir veritabanına bağlayabilirsiniz böylece denetimleri veritabanını değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Eğer bir HTML belgesi içerisinde bir form oluşturursanız, formu internet üzerinden veri göndermek için kullanabilirsiniz.

Not Simgesi

LibreOffice sadece dışarı aktardığınız HTML sürümü tarafından desteklenen form özelliklerini dışarı aktarır. HTML sürümünü tanımlamak için, - Yükle/Kaydet - HTML Uyumluluğu'nu seçin.


Belgeye bir denetim eklemek için

  1. Form Denetimi araç çubuğunda eklemek istediğiniz denetimin simgesine tıklayın.

  2. Belge içinde, denetimi oluşturmak için sürükleyin.

    Kare bir denetim alanı oluşturmak için, sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Öneri Simgesi

Bir tablonun alan listesinden bir alan eklemek veya bir forma sorgu eklemek için, hücreyi forma sürükleyin. Metin belgesi içinde aynı zamanda bir sütun başlığını bir alan eklemek için de forma sürükleyebilirsiniz. alan için bir etiket eklemek için, +Shift tuşlarına sütun başlığını sürüklerken basılı tutun.


Denetimi Düzenlemek

  1. Denetime sağ tıklayın ve Denetim'i seçin. Denetimin özelliklerini seçebildiğiniz bir iletişim penceresi açılır.

  2. Denetim için bir hızlandırıcı tuş belirlemek isterseniz, denetimin başlık alanındaki karakterin önüne bir yaklaşıklık işareti(~) ekleyin.

  3. Denetimleri bir belgeden başka bir belgeye sürükleyip bırakabilirsiniz. Belgeler arasında denetimleri kopyala ve yapıştır da yapabilirsiniz. Bir denetimi başka bir belgeye eklediğinizde LibreOffice veri kaynağını, içerik türünü ve denetimin içerik özelliklerini inceler. Böylece denetim hedef belgedeki mantıksal yapıya uydurulur. Örneğin, bir adres defterinden içerik görüntüleyen denetim farklı bir belgeye kopyaladıktan sonra da aynı içeriği görüntüler. Bu özellikleri Form özellikleri penceresinin Veri sekmesi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Seçim

Simge

Bu simge fare işaretçisini seçili kipe değiştirir veya bu kipi kapatır. Seçme kipi mevcut formun denetimlerini seçmek için kullanılır.

Tasarım Kipini Aç/Kapat

Tasarım kipini açar ya da kapatır. Bu işlev Tasarım ve Kullanıcı kipleri arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlar. Form denetimlerini düzenlemek için etkinleştirin, form denetimlerini kullanmak için kapatın.

Simge

Tasarım Kipi Açık/Kapalı

Kontrol Özellikleri

Seçilen bir kontrolün özelliklerinin düzenlenebileceği bir iletişim penceresi açar.

Simge

Denetim

Form Özellikleri

Bu iletişim penceresi içerisinde, diğerleri arasında, veri kaynağını ve tüm formun olaylarını belirtebilirsiniz.

Simge

Form Özellikleri

Onay Kutusu

Simge

Bir işaret kutusu oluşturur. İşaret kutuları bir form içindeki bir işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmaya imkan verir.

Metin Kutusu

Simge

Bir metin kutusu oluşturur. Metin kutuları kullanıcının metin girebildiği alanlardır. Form içerisinde, metin kutuları verileri gösterir veya yeni veri girişine izin verir.

Biçimlendirilmiş Alan

Simge

Biçimlendirilmiş bir alanı oluşturur. Biçimlendirilmiş bir alan girdi ve çıktıların nasıl biçimlendirileceğini ve hangi sınırlama değerlerinin uygulandığını tanımlayabildiğiniz bir metin kutusudur.

Biçimlendirilmiş bir alan özel denetim özelliklerine sahiptir (Biçim-Denetim seçin).

Gönderme Düğmesi

Simge

Bir düğme oluşturur. Bu işlev, fare tıklaması gibi tanımlı bir olay için komut çalıştırmak için kullanılabilir.

Bu düğmelere metin ve grafik uygulayabilirsiniz.

Seçenek Düğmesi

Simge

Bir seçenek düğmesi oluşturur. Seçenek düğmeleri kullanıcının birden fazla seçenek içinden birini seçmesini sağlar. aynı işlevdeki seçenek düğmelerine aynı isim verilir (İsimözellik). Normal durumda, onlara bir grup kutusu verilir.

Liste Kutusu

Simge

Bir liste kutusu oluşturur Liste kutuları, kullanıcıların listeden bir girdi seçmesini sağlar. Eğer form veriabanına bağlıysa ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Liste Kutusu Sihirbazı liste kutusu sihirbazı belgeye eklendiğinde otomatik olarak belirecektir. Bu sihirbaz size liste kutusu oluşturmanızda yardımcı olacaktır.

Açılır Kutu

Simge

Bir açılır kutu oluşturur. Açılır kutu sihirbazı, kullanıcıların bir seçenek seçebileceği tek satırlık bir liste kutusudur. Liste kutusuna "salt okunur" özelliği atayarak kullanıcıların mevcut listede bulunan girdiler dışında başka girdiler ekleyememesini sağlayabilirsiniz. Eğer form bir veritabanına bağlı ise ve veritabanı bağlantısı etkin ise, Açılır Kutu Sihirbazı siz belgeye açılır kutu ekledikten sonra otomatik olarak belirecektir.

Alan Etiketi

Simge

Metin görüntülemek için bir alan oluşturur. Bu başlıklar sadece öntanımlı metni göstermek içindir. Bu alanlara girdi yapılamaz.

Daha Fazla Denetim

Daha Fazla Denetim araç çubuğunu açar.

Form Tasarımı

Form Tasarımı araç çubuğunu açar.

Sihirbazlar Açık/Kapalı

Simge

Otomatik form denetimleri sihirbazlarını açar ve kapatır.

Bu sihirbazlar size; liste kutularının, tablo denetimlerinin ve diğer denetimlerin özelliklerini girmenizde yardımcı olur.

İçerik Menüsü Komutları